LUGEJA KÜSIB (3)

Kui korraldasin tööandjana töötajatele järjekordse tervisekontrolli, selgus, et üks töötaja oli saanud töötervishoiuarstilt otsuse, mille kohaselt ta terviseseisund ei luba tal oma tööd enam teha. Mida peaksin tööandjana edasi tegema?

Vastab tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Leonid Siniavski:

Kui tööandja saab töötervishoiuarstilt sellise otsuse, siis ei saa ta töötajal lubada sel töökohal töötamist jätkata. Vastavalt töölepingu seaduses ja töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatule peab tööandja pakkuma töötajale ta tervise­seisundile sobivat tööd.

Tööandja pakub töötajale teist tööd, sealhulgas korraldab vajadusel täiendusõppe, kohandab töökohta või muudab töötaja töötingimusi, kui muudatused ei põhjusta ebaproportsionaalselt suuri kulusid ning teise töö pakkumist võib asjaolusid arvestades mõistlikult eeldada.

Kui teist tööd pakkuda ei ole ning ka muud eelpool nimetatud võimalused ära langevad, ütleb tööandja töölepingu üles.

Tulenevalt seadusest võib tööandja töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist. Selliseks mõjuvaks põhjuseks on  töötervishoiuarsti tuvastatud  tervislik seisund, mis ei võimalda tal sel töökohal edasi töötada.

Tööandja ütleb sellisel juhul töötaja töölepingu üles töölepingu seaduse alusel, viidates töötervishoiuarsti otsusele ja sellele, et tööandjal pole töötaja tervisele sobivat tööd pakkuda. Ühtlasi tuleb ülesütlemisavalduses ära tuua lepingu ülesütlemise  põhjus: töötaja tervisliku seisundi mittevastavus tehtavale tööle.

 

Print Friendly, PDF & Email