Ennetähtaegselt vangist vabastatud Liis Haavel astub jälle kohtu ette

15. oktoobril toimub Harju maakohtus istung, mille osalisteks on Saaremaalt pärit Liis Haavel ja tema kambajõmmid.

Harju maakohtu esindaja ütles Delfile, et kuna hagiavaldus ei ole avalik dokument, siis peab selle sisu teada saamiseks pöörduma hageja või tema esindaja poole. Kohtu andmetel on hageja lepinguline esindaja vandeadvokaat Natalia Lausmaa ning kostjate Haaveli ja Maimu-Milvi Schneideri (endise nimega Loit) esindaja Liis Toomsalu.

Kummagi advokaadiga ei õnnestunud Delfil artikli ilmumise ajaks kontakti saada. Kohturegistri andmeil on hagi esitatud Maimu-Milvi Loiti, Vello Loiti ja Liis Haaveli vastu tehingu tühistamise nõudes.

Harju maakohus vabastas 2014. aasta märtsis Haaveli ennetähtaegselt üheksa kuud enne karistusaja lõppu. Haavel kandis talle 2010. aastal määratud nelja aasta ja kahe kuu pikkust karistust.

Kohus võttis Haavelit enne tähtaega vanglast vabastades arvesse tema tervislikku seisundit ning asjaolu, et tema peres kasvab kolm alaealist last, ka uskus kohus, et Haavel on teinud karistusest vastavad järeldused ning oskab olla seadusekuulekas.

Süüdistuse järgi pettis Haavel aastatel 2002-2005 välja neli kinnistut, kuus sülearvutit ja ühe mobiiltelefoni ning koos Raivo Palmrega ühelt eakalt mehelt 400 000 krooni. Haavel on kohtus kinnitanud, et ta ei ole kuritegusid sooritanud, vaid aitas heast tahtest vanainimestel eluga toime tulla.

2006. aastal mõistis kohus Haaveli samuti süüdi kelmuses, dokumendi võltsimises ja selle kasutamises ning karistas teda toona rahatrahviga.

Print Friendly, PDF & Email