Linnavalitsuse plaanid üllatasid puuetega inimeste koda (6)

VERONIKA ALLAS: Meile olid nende kavandatavad hanked üllatus, sest meiega pole neid varem arutatud.  IRINA MÄGI

VERONIKA ALLAS: Meile olid nende kavandatavad hanked üllatus, sest meiega pole neid varem arutatud.
IRINA MÄGI

Saaremaa puuetega inimeste koja töötajaid üllatas Kuressaare linnavalitsuse soov leida sotsiaalvaldkonna teenusepakkujad vabariikliku hanke korras.

Kuressaare linnavalitsus soovib alates tuleva aasta jaanuarist leida lihtsustatud hankemenetluse teel teenusepakkujaid selliste sotsiaalteenuste osas nagu puuetega inimeste päevakeskuse teenus, viipekeele teenus, kuulmisnõustamise teenus, sotsiaaleluasemeteenus ning täiendavad tugiteenused lastele ja peredele, näiteks õpiabi ja laste turvakodu.

30. septembril kohtusid sotsiaalteenuseid osutavad koostööpartnerid, nende seas Saaremaa puuetega inimeste koja (SPIK) juhatuse liikmed, linnavalitsuse sotsiaalosakonna esindajate Kairit Lindmäe ja Monika Sarapuuga ning juttu tuli plaanitavatest muudatustest.

Hanked on üllatus

“Meile olid nende kavandatavad hanked üllatus, sest meiega pole neid varem arutatud ja me isegi ei teadnud, et linnavalitsus kavatseb mingid hanked korraldada,” ütles SPIK-i juhataja Veronika Allas, kes ise haiguse tõttu sel kokkusaamisel osaleda ei saanud.

Allase sõnul on ta linnavalitsuse plaanidest suures hämmingus, kuna teenuste osutajad on olemas, teenused toimivad ja inimesed on neid saanud juba aastaid.

“Ma ei näe hangete korraldamiseks mingit vajadust ega põhjust,” tõdes Allas. “Milline see positiivne eesmärk on, milleni tahetakse jõuda, mis on need kriteeriumid, mis linnavalitsust rahuldavad? Või kardab linnavalitsus korruptsiooni?”

Allase sõnul tegutseb Saaremaal praegu üks viipekeele tõlk ja üks kuulmisnõustaja.

“Kui nüüd tahetakse välja kuulutada vabariiklik hange, siis võiks siia tulla teenust pakkuma kes iganes,” ütles Allas. “Kuna sobivat viipekeele tõlki on õigus valida kurdil endal, ei saa ma hanke korraldamise vajadusest üldse aru.”

Allase hinnangul pole midagi ette heita ka praegusele päevakeskuseteenusele, mis on üles ehitatud, tuginedes aastate pikkusele kogemusele ja puuetega inimeste vajadustele, kaasates uurimusi ja analüüse.

“Pärnus osutatakse samasugust teenust ja see toimib samuti,” lausus Allas. “Elu on tõestanud, et vajadus sellisel moel toimiva päevakeskuseteenuse järele on olemas. Puudega inimest ja tema pereliikmeid ei huvita päevakeskusesse tulles niivõrd huvitegevus ja lauamängud, kui just erialase teabe saamine, näiteks psühholoogilt ja sotsiaaltöötajalt, ning juhendamine igapäevaste muredega toimetulekuks.”

Ühe ukse poliitika

Allase sõnul jäävad linnavalitsuse kavatsused talle arusaamatuks ka seetõttu, et linnavalitsus on kaasfinantseerinud maja renoveerimist, ligipääsetavuse tagamist ja õueala asfalteerimist.

“Järelikult on linnavalitsus seni mõistnud vajadust osutada puudega inimestele sotsiaalteenuseid just praeguses väljundis,” märkis Allas.

Ta viitas ka ÜRO puuetega inimeste konventsioonile, mille kohaselt on teenuste osutamisel oluline järgida nn ühe ukse poliitikat. “Ehk puudega isikud saavad kõik teenused ühest kohast, kuhu on tagatud normikohane sissepääs kaldtee abil ja kus on tagatud majasisene liikumine ühel tasapinnal,” selgitas Veronika Allas.

SPIK-i juhataja loodab linnavalitsuse plaanide osas selgust saada 13. oktoobril toimuvas infotunnis. “Kui siis selgub, et hangete korraldamine on tõesti vajalik, siis me loomulikult osaleme hankel, aga tulemusi me ju ei tea,” lausus ta.


KOMMENTAAR

Kristiina Maripuu, Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja:

Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalosakond on avatuse ja võrdsete võimaluste loomise poolt – seda ka sotsiaalteenuste rahastamisel. Teenusepakkujaid hankega otsides anname teada, et sotsiaalvaldkond Kuressaare linnas on avatud kõigile inimestele ja ühendustele, kes arvavad, et on suutelised sotsiaalteenuseid osutama. Selle otsusega ei eelista me üht teenusepakkujat teisele, vaid igaüks saab oma soovi avaldada ja pakkumuse teha.

Asutused, kes on seni teenuseid pakkunud, on teinud tublit tööd. Enamik sotsiaalteenuste lepinguid on ka seni sõlmitud tähtajaliselt.

Kohalik omavalitsus maksumaksja raha ümberjagajana peab tänapäeval arvestama, et alati võib leiduda rohkem soovijaid teenuste osutamiseks kui üks asutus. Hangete korraldamine ei välista seniseid teenusepakkujaid. Huvilised on oodatud 13. oktoobril kell 13 Kuressaare linnavalitsuse saali infotundi.

Print Friendly, PDF & Email