Vähikrattimisega jäi vahele kümme inimest (9)

Keskkonnainspektorid nabisid ebaseaduslikult vähipüügilt kinni kümme inimest, eemaldasid püügilt 63 ebaseaduslikku vähimõrda ja viis vähinatta.

Keskkonnainspektsiooni (KKI) Saaremaa büroo juhataja Jaak Haameri sõnul määrati ebaseaduslikult vähipüügilt tabatud inimestele karistuseks rahatrahvid.

“Samas kui isikud on tabatud ebaseaduslikult vähipüügilt ja neil on ka püütud vähke, siis sel juhul tuleb tasuda ka keskkonnale tekitatud kahju iga püütud isendi kohta,” selgitas Haamer.

Näiteks sel aastal on määratud keskkonnakahjusid seoses ebaseadusliku vähipüügiga 4480 euro eest, tõi Haamer välja. Summa sisse mahuvad ka juhtumid, kus luba vähipüügiks on olemas olnud, kuid püütud on alamõõdulisi vähke. Möödunud aastal oli selle summa suurus 2750 eurot.

Haamer selgitas, et tüüpiline ebaseaduslik vähipüüdja on see, kes püüab vähki keeluajal. “Loomulikult on ka neid, kes püüavad küll lubatud ajal, kuid teevad seda püügiluba omamata,” lisas ta.

Kõik juhtumid, kus keegi ebaseadusliku püügiga vahele jäi, on oma olemuselt üsna erinevad. Haamer tõi näite, et on olnud ka selliseid juhtumeid, kus jalutatakse inspektorile vastu, käes kott ebaseaduslikult püütud vähkidega.

Püügilt on eemaldatud vähipüügivahendeid nii Võlupe, Lõve kui ka Oju jõest ja Tirtsi ojast. Vihjeid ebaseadusliku vähipüügi kohta laekub Haameri sõnul KKI-le üpris tihti.

Jaak Haamer märkis, et eraldi statistikat vähipüügi kontrollreidide arvu kohta ei koostata. Vähipüügi kontrollimisega oli seotud kogu Saaremaa büroo ja reididel osalesid ka kolleegid teistest KKI büroodest.

Print Friendly, PDF & Email