MUHU UUDISED: Kolm kanget pidu olli üheteese järges

Neh mise muuga ma pihta akka, kut ikka selle pidujutuga. Neh selle veerandsaa vuastase juubeli pidu jutuga muedugid. Pidu olli vägev. Rahvast olli uduumbe ja kontsert olli kena. Õnnesoovijaid olli ühe ja mitme mere takka kua kohale tuln.

Pidulised ise ollid puhas seda mielt, et viie vuasta pärast piab aga jälle pidu ja et Muhu vald ikka kuskile ää ep tohiks kaduda mitte. Ja ikka suur aitüma kõikidele, kis oma nõu ja jõuga abiks ollid, et ikka pidu oleks irmuskolekena ja moekas ja ikka nõuke, et viel kauaks aaks jutuks võetse. Kõik olli ette valmistat suure oole ja südamega. Ühtegid santi sõna põle ütelda.

Ja nuordekeskusel olli niisamma uhke avamise pidu. Ja et siis ikka nuored, nii vuastate poolest kut ka ingelt nuored ikka sagedaste sõnna tie levaksid. Inimene oo just nii nuor, kui nuoreks taa ennast ise piab. Ja kis ikka tunneb, et taa põle viel vana mitte, siis oo nuordekeskuse uksed taale kohe kindlaste lahti.

Neh ma juba mineva nädali ütlesi ja korruta nüid viel üle, et ühessandal ja kümnendal oktoobril õpetatse, neh, nüidseks juba vanades nuordekeskuse ruumides Muhu titemütse tegema. Vuata, meitel oo sii isegid titemütsidel uhked pitsid ja kirjad pial. Osavõtmise iest küsitse kümme eurut. Inna sihes oo mütsitegu materjal ja õpetamise tasu kua. Aga kohti põle undrehti palju mitte ja sellepärast piaks ikka muuseumile tiada andma, kis tahab minna. Ja oodetse kangest’ kõiki. Isegid sõuksi, kis põle siiamuani käsitüöga suurt kokku puutun mitte.

Titemütsi tegu õpetavad Triinu ja Alliki. Korraldajaks oo Muhu muuseum.

Ja miks just vana nuordekeskuse ruumide sihes, vuata seda piab küll ise uurima minema. Sial oo nüid kaks kanged näputüömeistrid Triinu ja Piret ennassimi sisse seadn. Esmasbe nendel olli avatud uste päe. Sie olli siis juba kolmas pidu siis suare pial oktoobri kuu sihes. Ja oo ikka uhked nimed nende tüöruumidel – Muhumuster ja Pireti pätikamber. Neh oogid puhtapuru pätikamber. Sial tihasse õigeid ja ausaid pätta. Nõuksi suab ainult Muhus.

Neh ja Triinu ja Piret oo ju ise mõlemad surde nobeda näppudega noorikud, kis ep sua pirekest aega kua vagusi istu mitte. Nende näpud liikuvad masu une aegas kua. Nõnna et ikka kõike munukest ja moekast nendele sõnna moemustri tuppa ja pätikambri kua.

Sedakorda siis sõuksed jutud. Olge ikka munuksed!

Irena Tarvis

Print Friendly, PDF & Email