JUHTKIRI: Huvitav kool

Kool on koht, kus pakutakse haridust. “Pakutakse” ei ole siinkohal ehk küll kõige õigem sõna, aga sobib hästi just selles mõttes, et ega neile, kes kohe üldse ei taha tarkust taga nõuda, midagi vägisi anda saa. On iga õpilase oma valik, kas ta õpib või mitte.

Eesmärk on siiski, et kõik õpiksid. Ka need, kes seda teha eriti ei soovi. Seetõttu peab peale õppetöö olema ka muid põhjuseid, miks peaksid lapsed tahtma koolis käia, seal olla ning ka õppida. Üks hea viis on muuta kool õpilase jaoks huvitavamaks. Ja mis oleks veel parem sellest, kui ideid pakuvad välja ka õpilased ise.

Vaevalt et prügikastidele korvirõngaste pealepanemine kedagi paremini õppima õhutab, kuid omanäolisemaks muudaks see kooli kindlasti. Ühtlasi annaks see selgelt teada: siin koolis loeb ka õpilaste arvamus midagi. Ja isegi kui SÜG-i prügikastid endale korvirõngaid peale ei saa, siis mõni festivalil väljakäidud idee ilmselt ikka käiku läheb. Päris niisama ju ka arvama ei tuldud.

Print Friendly, PDF & Email