LIHTNE KÜSIMUS (1)

Sõrvest leiti rannast arvatavasti Volare vraki puhastustööde aegu lahti pääsenud õlipoom. Mida säärase saastunud leiuga ette võtta?
Jaak Haamer, Keskkonnainspektsiooni Saaremaa büroo juht:
Põhimõtteliselt on see maaomaniku kohustus anda selline leid ohtlike jäätmete kogumispunkti või siis informeerida kohalikku omavalitsust ja lasta see leid likvideerida.

Print Friendly, PDF & Email