Valdade kodulehed on infovaesed

Andmekaitse inspektsioon viis läbi traditsioonilise kohalike omavalitsuste veebilehtede seire, mille tulemused on Saare maakonna mitme omavalitsuse jaoks taas üpris negatiivsed.

Saaremaal on kõige eesrindlikum koduleht Lääne-Saare (8,5), Salme (8,5) ja Valjala vallal (8,75). Kõige vähem punkte teenisid aga Laimjala (3,5), Mustjala (4,25) ja Torgu valla (3,75) koduleht. Saare maakonna keskmiseks tulemuseks kujunes 6,5 punkti.

Inspektsiooni avalike suhete nõunik Margit Liivoja vahendas, et silma paistis just see, et osas omavalitsustes ei osata hinnata, kas dokument sisaldab piiranguga teavet või mitte. Seetõttu esines dokumendiregistrites ohtralt dokumente, millele oli kehtestatud juurdepääsupiirang, aga mis piiranguga teavet ei sisaldanud.

Lisaks esineb segadusi ka kommunaalteenuseid puudutava teabe kuvamisel. Saare maakonnas said selles valdkonnas täispunkti vaid Kuressaare, Muhu, Orissaare ja Ruhnu vald.

Liivoja märkis, et inspektsioon teavitab kõiki omavalitsusi, kellel esines teabe avaldamisel puudusi. “Iga omavalitsust käsitletakse personaalselt ja edastatakse vastavad soovitused konkreetsed puudused kõrvaldada,” rääkis ta. Margit Liiv-oja lisas, et kuna omavalitsusi on üle Eesti kokku 213 ja vajakajäämisi esines märkimisväärselt, siis võtab kogu protsess aega.


Valgusfooriseire

Vaadeldi üheksat punkti: volikogu protokollide leitavus, teave kommunaalteenuste osutamise korra ja hindade kohta, eelarve, palgajuhendid, teave sotsiaaltoetuste maksmise kohta ja nende taotlemise blanketid, juurdepääsu võimaldamine piiranguta e-kirjadele, dokumendiregistris AK (asutusesiseseks kasutamiseks) dokumentidele piirangute märkimine, privaatsuspoliitika olemasolu ning teave avalike ürituste kohta. Iga teabevaldkonna eest oli võimalik saada üks punkt.

Print Friendly, PDF & Email