Saarlaste iive pööras plussi (2)

Võrreldes augustikuuga, mil Saare maakonna elanike arv suurenes, rändesaldo oli positiivne ja loomulik iive negatiivne, on september olnud rahvastikudünaamika näitajate poolest täpselt vastupidine. Maakonna elanike arv vähenes septembris 35 elaniku võrra, rändesaldo oli tugevalt negatiivne (–45), iive seevastu selgelt positiivne (+10).

Maavalitsuse nõunik-perekonnaseisuametniku Avo Levisto sõnul on sedavõrd positiivne loomulik iive ühes kuus erandlik ja tingitud mitte niivõrd suurest sündide arvust kui surmajuhtumite vähesusest. Eelmine positiivse iibega kuu oli august 2014.

Septembris registreeriti rahvastikuregistris 33 Saare maakonna elaniku sünd ja 23 elaniku surm. Praktiliselt samad iibenäitajad olid ka augustis 2014, mil registreeriti 32 sündi ja 23 surma.

Septembris asus maakonda elama 42 uut elanikku, maakonnast lahkus 87 inimest.

Aasta üheksa esimese kuuga on maakonna elanikkond vähenenud 172 elaniku võrra, suurimad “kaotajad” on tänavu olnud Kuressaare linn ja Orissaare vald, kus inimeste arv on vähenenud vastavalt 77 ja 31 võrra. Elanike arv on tänavu kasvanud enim ehk 14 võrra Kihelkonna vallas, kümne võrra Pihtla vallas ja kuue inimese võrra Ruhnu vallas.

  1. oktoobril oli Saare maakonna rahvastikuregistrijärgne elanike arv 34 316.

 

Print Friendly, PDF & Email