Kõik algab suhtumisest ja mõtteviisist

Tervise Arengu Instituut on aastaid pööranud oma kampaaniatega tähelepanu tubakast põhjustatud kahjudele ja keelitanud inimesi tubakast loobuma, näidates üleriigilist muret tubaka ja tubakatoodete liigtarvitamise osas ning tarbijaskonna noorenemise pärast. Kampaaniate eesmärk on tõsta suitsetajate motivatsiooni tubakast loobuda ja pakkuda neile loobumisel abi, samas juhtida tähelepanu ka passiivse suitsetamise ohtudele. Viimase puhul on tahtmatud kannatajad lapsed, kel puudub tihti võimalus või õigus valida ruumi, kus viibida.

On teemasid, mille puhul sageli tuntakse, et “mind see ei puuduta” või peetakse seda pseudoprobleemiks, mille peale aega ja vahendeid raisatakse.

Jälgigem tervisestatistikat!

Paraku on tubakatarvitamine levinud aina nooremate seas. Miks? Kas see on pelgalt uudishimu, trots või hoopiski tähelepanu juhtimine sõnumile “kuula mind, tegele minuga”?

Pole mingi uudis, et tubakatarvitamise juurest võib olla väga lühike samm (ja mida nooremalt alustatakse, seda lühem võib see samm olla) kangema kraami, nagu alkohol, kanep jm narkootikumid, tarbimiseni. Siin on mõtteainet just neile, kes on seotud laste ja noorte kasvamise ja kasvatamisega. Lapsed ja noored on need, keda saab suunata ja toetada tegema elus tervislikumaid valikuid.

Selleks, et vahel millestki rohkem selgust saada, on oluline jälgida lihtsalt statistikat. Tubakatarvitamine on Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel peamine ennetatav suremuse põhjustaja. See mõjutab kogu organismi ja suurendab tõestatult vähemalt 25 haiguse riski. Sigarettide suitsetamine on seotud peamiselt hingamiselundite ja söögitoru kasvajatega ning vere-,
neeru-, põie- ja maovähiga. Alternatiivsete tubakatoodete nuusk- ja huuletubaka tarvitamine on seotud eelkõige suuõõne-, neelu- ja kõhunäärmevähiga. Tubakas põhjustab ka müeloidset leukeemiat ehk verevähki. Kokku on tubakatarvitamine vähemalt 14 vähivormi riskitegur.

Tartu ülikooli kliinikumi kopsukirurgi Tanel Laisaare sõnul näitavad teadusuuringud, et suitsetamisest loobumiseks ei ole kunagi liiga hilja ning loobuda tasub ka siis, kui oled suitsetamise tagajärjel juba saanud mõne tõsise haiguse. Tubakast loobumisel on suurem šanss sellest haigusest paraneda. Positiivsed muutused hakkavad organismis toimuma kohe pärast tubakast loobumist. Tervise Arengu Instituudi praeguse kampaania teleklippides on välja toodud tubakatarbimise tõsised tagajärjed tervisele – mida kiputakse paraku alahindama – ning tehakse meile silmaga nähtavaks muutused, mis organismis tekivad.

Ükski suunav hoiatus ei tule tühjalt kohalt ja tubakatarbimise mõju tervisele ei tasuks alahinnata. Kampaaniate sõnumid põhinevad ju teadusuuringutel. Nii ka praegu käimas oleva kampaania puhul, kus viidatakse teadusuuringute käigus leitud seosele, et iga 15 sigaretiga tekib suitsetaja geenides mutatsioon ehk viga, mis võib viia vähi tekkeni.

Tubakavaba ellusuhtumise kinnitus

Suitsetamisel hingatakse sisse üle 4000 keemilise ühendi ja aine, millest rohkem kui 40 on vähki tekitavad. Mutatsioonid võivad tekkida juhuslikult rakkude tavapärasel arengul või on põhjustatud välistest teguritest, nagu näiteks sigaretis leiduvatest kemikaalidest.

Kõik me teame kedagi, kes suitsetab või mõnda muud tubakatoodet tarbib ning samas väidab, et temal probleeme ei ole ja tema sõltuvuse all ei kannata. Kindlasti on ka neid, kes vaatamata tubakatarbimisele saavad ise end hinnata terveks. Meist keegi ei näe lõpuni enda ega teiste sisemusse, samas ei tohiks suhtuda ükskõikselt oma tervisesse või lähedal olevatesse inimestesse, kes võivad neist sõltumata saada tervisekahjustusi, mis on põhjustatud passiivsest suitsetamisest või passiivsest alkoholitarbimisest.

Arvan, et teavitustöös ei anna kunagi tulemust näpuvibutamine ja pidev naaksumine, vaid teatud ajavahemikel tähelepanu suunamine probleeme tekitavatele teguritele. See, kui palju sealt keegi enda jaoks vajalikku välja nopib, on inimese oma asi. Oluline on ka oskus kuulata, mitte ainult kuulda.

Aastaid olen vaadanud inimeste suhtumist “Suitsuprii klassi” võistlusse. Enamasti keskendutakse lihtsalt pealkirjale, mitte eesmärgile. Tegemist ei ole ju millestki loobumise propageerimisega, vaid oma tubakavaba ellusuhtumise kinnitamisega ja tervislike eluviiside tähtsustamisega, millega toetatakse mittesuitsetamist kui eluviisi ja tõekspidamist.

Jah, võistlus algab 4. klassist, aga seal ei ole tegu ju suitsetajatega, vaid oma suitsuvaba tõekspidamise kinnitusega. Kahjuks on olnud juhuseid, kus tõesti ka 4. klassis ei suuda mõni õpilane kinni pidada klassiga sõlmitud kokkuleppest tubakatoodetest hoiduda ja libastub, nurjates võistlemise kogu klassil.

Saare maakonnas on olnud alates 2004. aastast koole ja klasse, kes on eespool nimetatud tõekspidamisi tähtsustanud. Nii on ka tänavusest võistlusest osa võtmas kaheksa kooli 29 klassi.

Maakonnas on aga õppeasutusi märgatavalt rohkem. Sellest võib välja lugeda suhtumise. On neid, kes tunnistavad oma valmisolek ut olla noortele toeks, ennetades või edasi lükates suitsetamisega ja suitsuvabade tubakatoodete tarbimisega alustamist laste ja noorte seas. Samas motiveerides juba tubakat tarbivaid õpilasi/noori sellest loobuma ning toetades tubakavabadust kui eluviisi. On ka neid, kes peavad seda ebaoluliseks. Siit ei saa aga miskit halba välja lugeda, meil on õigus olla oma valikutes vabad.

Kõik me võime teha valesid valikuid, aga meil peab olema jõudu seda märgata enne, kui see kahjustab meid või meie lähedasi. Kui ise ei suuda, siis on kuskil ikka keegi, kes suudab aidata või toeks olla.

Imbi Jäe, tervislike eluviiside pooldaja

Print Friendly, PDF & Email