Raske nägemispuudega inimesed saavad bussis sõita tasuta

1. oktoobrist saavad ka raske nägemispuudega inimesed ühistransporti kasutades õiguse sõita tasuta.

“Varem oli tasuta sõidu õigus sügava nägemispuudega inimesel ja raske nägemispuudega inimese saatjal, aga mitte raske nägemispuudega inimesel endal,” tõdes Saaremaa pimedate ühingu juhatuse esimees Anneli Lõhmus.

Tema sõnul on ühingul liikmeid 64, kellest enamus on raske või sügava nägemispuudega. “Mõnel üksikul on keskmine nägemispuue,” märkis Lõhmus.

Seaduse kohaselt saab isiku puudest tuleneva sõidusoodustuse olemasolu tõendada riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel väljastatud pensionitunnistusega, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta; puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel väljastatud puudega isiku kaardiga; raske nägemispuudega isiku puhul sotsiaalkindlustusameti väljastatud tõendiga.

“Kuigi seadus näeb ette, et sotsiaalkindlustusameti tõendiga saab tõendada rasket nägemispuuet, peab niisugune tõend olema ka sügava nägemispuudega inimesel, kes sõidab koos saatjaga,” ütles Lõhmus. “Pensionitunnistuses ei ole puude liiki märgitud ja puude määramise otsuses võib olla andmeid, mille avaldamine ei ole inimese seisukohalt põhjendatud.”

Tõendi saamiseks nägemispuude kohta tuleb esitada avaldus sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses, saata avaldus sotsiaalkindlustusametile aadressil Endla 8, 15092 Tallinn posti teel või digiallkirjastatud avaldus sotsiaalkindlustusameti e-posti aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Print Friendly, PDF & Email