Kultuuritöötajad soovivad väärilist palka (9)

Saaremaa kultuuritöötajate ametiliit pöördus Kuressaare linnavalitsuse poole sooviga saada oma töö eest väärilist palka.  “Arvan, et me ei pea õigustama oma olemasolu vajadust ja seda, et soovime oma töö eest ka väärilist palka. Eesti riik vajab õiglasemalt tasustatud kõrgharidusega spetsialiste, nende hulgas ka raamatukoguhoidjaid,” kirjutab kultuuritöötajate ametiliidu nimel saadetud pöördumises usaldusisik Liilia Kõiv.

“Aastal 2013 saadi minister Langilt allkiri 730-eurosele alampalgale alates jaanuarist 2014,” viitas Kõiv. “Selle tagas meie linnavõim raamatukogutöötajatele küll aasta hiljem, 2015), aga siiski.”

Kõivu sõnul on kätte jõudnud aeg, mil riik ja omavalitsused tegelevad haridus- ja kultuuritöötajate alampalga võrdsustamisega – see tähendab alampalga tõusu 900 euroni. “Praegu kauplevad TALO ja kultuuriminister rahandusministeeriumiga uute palgasummade üle kultuuriinimeste heaks, kelle hulka kuuluvad muide ka raamatukoguhoidjad,” märgib Kõiv.

Ta viitab pöördumises sellele, et raamatukoguhoidjaks õpitakse praegu ainult kõrgkoolis ja raamatukoguhoidja on kõrgharidusega erialaspetsialist. “Meie töö ei ole pelgalt raamatute lugemine ja laenutamine, nagu tihtipeale arvatakse,” kinnitab Kõiv. “Raamatukoguhoidja peab haldama suuremahulist informatsiooni, seda töötlema, säilitama ja edastama. Ta peab olema väga hea suhtleja, olema täpne ja kiire, organiseerimisvõimeline, ürituste läbiviija, ideede algataja ja elluviija, projektide kirjutaja-koostaja-kaasaja, infotehnoloogiliste vahendite tundja, pädev kaasaegses temaatikas ja trendides – olema uuenduslik ja avatud muutustele.

Raamatukogul on oma roll ka sotsiaalkeskusena vanuritele, lastele ja elu hammasrataste vahele jäänud inimestele.”

Print Friendly, PDF & Email