Laurat inspireerivad rõõmsameelsed lapsed

SAARE NEIU: Raplast pärit Laura peab end siiski saarlaseks. MERIKE LIPU

SAARE NEIU: Raplast pärit Laura peab end siiski saarlaseks.
MERIKE LIPU

Aste asula piirkond on saanud juurde ühe aktiivse elujõudu täis noore inimese, kes õpetab kohalikele lastele uusi tantsusamme ning kutsub aeroobikasse ka kõiki täiskasvanuid.

 

Kes oled, kust tuled?

Olen Laura Olesk, sündisin ja kasvasin Raplamaal, kuid viimased aastad olen elanud pealinnas ja sellest aastast olen saareneiu.

Kuidas sattusid just Aste kanti tantsutrenne andma?

Aste on tegelikult Saaremaal üsna suur asula, lapsi on palju ja just tantsuhuvilisi lapsi. Astesse sattusin maad uurides, kus tantsida soovitakse.

Mis sind inspireerib, motiveerib oma töös?

Mind inspireerivad minu töös lapsed. Rõõmsameelsed lapsed, kes on õnnelikud mind nähes, kui tulen trenni andma. Nad tahavad mind oma treeneriks ja see mind inspireeribki.

Kuidas sa tantsu juurde jõudsid? Kuidas jõudis tants sinuni?

Tantsida on mulle meeldinud väiksest saadik – kas siis üksinda peegli ees või perekonnale “esinedes”. Proovides teismelisena erinevaid tantsugruppe ja stiile, leidsin oma kire mõni aasta tagasi. Lapsed on kõige ägedamad tantsukaaslased ning on lust õpetada tantsu just neile. Mind motiveerib see, kui koostööaltid lapsed on. Nad tahavad õppida, nad tahavad esineda ning on au olla nende eestvedaja. Sellele alale sattusin mõni aasta tagasi ning ei suutnud uskuda, kui väga ma meeldin lastele ja vastupidi.

Millal ja kellele sa Astes trenne annad? Kellele on sinu trennid eelkõige mõeldud?

Astes annan trenne kooliõpilastele, eelkõige algklassidele, aga ka lasteaialastele ning aeroobikatrenne täiskasvanutele. Trennid on mõeldud eelkõige neile, kellele meeldib tantsida ja end liigutada. Olen võtnud eesmärgiks, et laps peab käima minu trennis rõõmsal meelel ja et ta tahaks tantsimas käia.

Millist tagasisidet oled siiani saanud?

Tagasiside on olnud positiivne ning see annab jõudu ja jaksu edasi minna. Vanemad on tänanud, lastele meeldib ja lapsed on rohkem avatud. Eks see tuleb kõik sellest, et lapsed tunnevad ära, et mulle meeldib neid õpetada. Lapsed on väga targad ja tajuvad kohe, kui täiskasvanud midagi vastumeelselt teevad.

Millised on sinu esimesed emotsioonid uuest väljakutsest noori treenida?

Väljakutsed mulle meeldivad ja kui saan pakkuda noortele just seda, mida minult tahetakse, vot see on tõeline motivatsioonilaks. Kui ma meeldin inimestele sellisena, nagu ma olen, siis tunnen, et olen leidnud oma elukutse.

Merike Lipu, infotöötaja

Print Friendly, PDF & Email