MUHU UUDISED: Lüöge ennast lille ja tulge pidule

Juubelinädal oo siis nüid kätte jõudn. Neh esimesel oktoobril kakskümmend viis vuastad tagasi sai Muhu vald omale valla staatuse ja olli esimene vald üldse taasiseseisvun Eesti riikis. Et sedaaegu kui teesed alles mõtlesid, et kas tiha valda või mitte, siis muhulased juba tegid ää. Juu siis muhulased tiadsid juba sedaaegu, et vald oo nende jäuks võemalus oma eluga kenaste edasi minna.

Ja nüid kui neid valdasid paljast liidetse ja ühendatse, nüid põle muhulased mitte esirindas ja oo kogunisti vastalisteks suan sellele liitmisele. Selle veerandsaa vuastaga oo ju kõik asjad kenaste okurooti suan sii suare pial. Tia misepärast nüid piaks selle oma jõuga üles ehitat ja järjepiale suadud elu kellelegi teesele elada andma? Oo ikka uhke tunne küll sii elada ja olla ja asi oo igatipidi viart ühte suurt ja kena pidu ää pidada.

Neh, ja riede, teese oktoobri õhta juubelid pietsegid. Ikka jälle spordiallis. Sõnna mahub kõege rohkem rahvast kokku aama. Pidu akkab pihta kellu seitsmest. Neh, ja kontsert oo ja süia andasse jälle mehemuodi kindlaste. Neh, ja tantsida suab kua. Ivo Linna ja Helios tegavad muusikad. Ja kis põle viel omale kohta kindi jõudn panna, siis olge nüid nobed Annelile elistama. Muidugid ega ukse taha ep jäeta kedagi, aga ikka param, kui oo juba enne ette tiada antud, et oo istumise kohta taris. Tulla tohtivad kõik. Naese tohib kua seltsi võtta ja kolme rupla tantsimise iest ep küsitagiid. Tuimuidu suab pidule.

Aga sie oo siis juba pidu ise. Ega siis üks suur veerandsaa vuastane juubel ep ole paljast üks pidu. Neh, sellesamma juubeli puhul avatse neljabe Muhu muuseumis näitus valla veerandsaa vuastasest elust.        Ja riede, teese oktoobri pääva kellu kahest tudvustatse Liiva koolimajas seda uut ja kanged ruamatud, mis oo omale nimeks suan “Muhumaa. Ühtes jalgas vana ja teises uus pätt”. Vat sõuke moeka nimega ruamat oo sie, midast sii juba juanibest suadik oo omale ette osta suan. Nüid taa oo siis valmis.

Neh, ja tuleva nädali, siis lähäb jälle argibese eluga tassakeste eetsi. Ühessandal ja kümnendal oktoobril õpetatse, neh, nüidseks juba vanades nuordekeskuse ruumides Muhu titemütse tegema. Vuata, meitel oo sii isegid titemütsidel uhked pitsid ja kirjad pial. Osavõtmise iest küsitse kümme eurut. Neh, inna sihes oo mütsitegu materjal ja õpetamise tasu kua. Aga kohti põle undrehti palju mitte ja sellepärast piaks muuseumile tiada andma, kis tahab minna. Ja oodetse kangest` kõiki. Isegid sõuksi, kis põle siiamuani käsitüöga suurt kokku puutun mitte. Titemütsi tegu õpetavad Triinu ja Alliki. Korraldajaks oo Muhu muuseum. Ja miks just vana nuordekeskuse ruumide sihes, vuata seda piab küll ise uurima minema. Sial oo nüid kaks kanged näputüömeistrid Triinu ja Piret ennassimi sisse seadn.

Vat sõuksed jutud siis sedakorda. Kenad pidutuju ja olge ikka munuksed!

Irena Tarvis

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email