Kommentaar Seila Vahteri arvamusloole “Sead läinud. Lehmad järel!” (7)

(SH, 25.09)

Katrin Bats, Rimi Eesti Food AS-i pressiesindaja:

Siinkohal tuleks alustuseks öelda kõigepealt seda, et loo ning ilmselt ka vihjete autorid on teenindajad, kes tabati tööl omastamises, millega nad tekitasid tööandjale rahalist kahju. Nende kahe töötajaga seotud juhtumeid avastasime ühe puhul kuus ja teisega seoses kaheksa. Meil on olemas selle tõestuseks videosalvestised ja elektroonilise kassaraamatu analüüs. Nad on oma süüd ka ise tunnistanud.

Olgu siinkohal veel öeldud, et Rimil on väga heal tasemel sisekontroll, mis võimaldab avastada töötajate pahatahtliku käitumise üsna kiiresti. Kui pikka aega ametis olnud kauplusejuht ja teenindusjuht oleksid oma usaldust kuritarvitanud, oleks see kindlasti juba välja tulnud. Just nii, nagu see nende kahe töötaja puhul juhtus.

Mõlemad teenindajad vabastati töölt paragrahvi alusel, mis ütleb, et nad on pannud toime varguse, pettuse või muu teo, millega kaotati tööandja usaldus nende vastu. Ka sellele töölt vabastamise avaldusele on mõlemad töötajad allkirja andnud.

Töötajate säästmiseks lepiti kokku, et politseid asjasse ei segata. Seepärast on eriti kurb lehest nende süüdistusi lugeda.

Kuressaare kaupluse kollektiiv on püsinud pikalt muutumatuna, see tähendab, et selles kaupluses ja selle konkreetse juhi alluvuses on tegelikult ühtne kollektiiv.

Print Friendly, PDF & Email