Opositsioon uurib kolemaja lammutamise tagamaid (7)

Kuressaare linnavolikogus opositsiooniline Reformierakonna fraktsioon uurib linnavalitsuselt, millistel asjaoludel asus linnavalitsus ootamatult tegelema Komandandi 11A asunud kolemaja lammutamisega.

Teatavasti väljastas linnavalitsus tänavu märtsis loa Komandandi 11A asunud hoone lammutamiseks. Eelnevalt sõlmis linnavalitsus 5. märtsil kokkuleppe kinnistu omaniku Slavik Bõstroviga, et hoone lammutatakse maksumaksja kulul.

Vastutasuks pidi linnavalitsus saama osa kinnistust Rootsi ja Komandandi tänava ristumise “pudelikaela” laiendamiseks, märgib fraktsiooni esindaja Jaanus Tamkivi arupärimises.

Ehkki kokkulepe pidi realiseeritama juba 20. juuniks, pole planeeringut kinnistu jagamiseks algatatud ja linn kinnistuosa tõenäoliselt ei omanda. Põhjuseks muinsuskaitse vastuseis. Nimelt selgus maikuus, et muinsuskaitse-
amet ei luba laiendust rajada, viidates muinsuskaitsealale, ajaloolisele linnaruumile ja vajadusele säilitada vanalinna kinnistute ja tänavate ajalooline struktuur.

Muinsuskaitse välistas kinnistule ka parkla rajamise. “Uus maja peab tulema vana koha peale. See hoiaks tänavafrondi vanalinnaliku. Ühtlasi varjaks uus maja osaliselt nõukogudeaegsete kortermajade rajooni,” leidis muinsuskaitseinspektor Rita Peirumaa.

Jaanus Tamkivi uurib linnapea Madis Kallaselt kirjalikus arupärimises, kui suur oli linnakassast makstud lammutuskulu. Samuti seda, kust tuli ootamatu initsiatiiv asuda lahendama Rootsi tänava “pudelikaela” küsimust, kui vanalinnas on mitmeid sarnaseid, kuid rahuldavalt toimivaid näiteid.

Tamkivi küsib ka, miks anti lammutusluba välja ja hoone lammutati enne, kui oli küsitud muinsuskaitseameti ametlikku seisukohta.

Linnavalitsuselt tuleb vastata ka küsimusele “Kas kolemajade temaatika on nüüd maas ning kas linnavalitsusel on olemas mingi tõsiseltvõetav visioon, kuidas tühjade majade teemaga tegeleda?”.

 

Print Friendly, PDF & Email