Saaremaad vaevab üha enam perearstide nappus (22)

TERE TULEMAST: 2013. aasta detsembris kolis perearstikeskus Kuressaare Sanatooriumi ruumidesse. Uusi rentnikke tervitas sanatooriumi esindaja Villi Pihl, kellega koos jäid fotole Kerli Jaagosild (keskel) ja Eve Nurmekivi. SANDER ILVEST

TERE TULEMAST: 2013. aasta detsembris kolis perearstikeskus Kuressaare Sanatooriumi ruumidesse. Uusi rentnikke tervitas sanatooriumi esindaja Villi Pihl, kellega koos jäid fotole Eha Tali (keskel) ja Eve Nurmekivi.
SANDER ILVEST

Perearstide vähesus Saaremaal, nende töötamine osalise koormusega või ajuti välismaal toob kaasa olukorra, et perearsti vastuvõtule pääsemise aeg venib pikemaks kui ettenähtud viis tööpäeva.

 

Saarte Hääle poole pöördunud kuressaarlase sõnul pani ta tervisehäda tõttu Kuressaare perearstikeskuses arstile aja kinni eelmise nädala keskel, kuid arsti juurde pääseb alles tuleval nädalal ehk kaheksa tööpäeva hiljem. Haigekassa kodulehelt võib aga lugeda, et perearsti vastuvõtule peab ägeda terviseprobleemi korral pääsema samal päeval ja tavajuhtudel viie tööpäeva jooksul.

Terviseameti peremeditsiini osakonna juhataja Pille Saar ütles Saarte Häälele, et terviseamet ei ole seni saanud ühtegi kaebust Saaremaa patsientidelt, et perearsti vastuvõtule pääsemiseks läheb liiga kaua aega. Küll on aga taolised kaebused sagedased Tallinnas.

Järjekordade tekke põhjusi ei tule kaugelt otsida. Alates 2013. aastast on maakonnas välja kuulutatud neli perearsti konkurssi, millest kolm luhtusid. Pille Saar tõdes, et Saaremaa on ses osas kehvas seisus ja ühel pulgal Lääne-Virumaaga.

Kahe konkursi luhtumine oli tingitud ka sellest, et perearsti nimistud jäävad alla piirsuuruse. Saar selgitas, et väikesed nimistud on teatud juhtudel lubatud, kuid peavad olema põhjendatud, sest pole rahaliselt jätkusuutlikud. Praksise alampiir on 1200 ravikindlustatud inimest.

Perearstide vähesusel on aga muidki põhjuseid. Äsja ülikooli lõpetanud eelistavad tihti töötada juba olemasoleva nimistu juures teise arstina, ka eelistatakse suuremaid linnu. Samuti väheneb perearstide arv nende meedikute arvelt, kes lähevad tööle välismaale.

Kuressaare perearstikeskuses töötav Kerli Jaagosild asendab lisaks lapsepuhkusel olevat Eve Nurmekivi ja töötab osalise koormusega Soomes. Ta ütles Saarte Häälele, et kui on tekkinud olukordi, et inimene ei ole viie päeva jooksul vastuvõtule pääsenud, tuleks neid kindlasti analüüsida juhtumipõhiselt.

Jaagosild märkis, et kuigi keskuse perearstide koormus on praegu suurem, kuna neljast keskuse arstist on üks pikaaegsel puhkusel, üritatakse abivajajatele ikkagi vastu tulla. “Oleme vajadusel pikendanud oma vastuvõtuaegu ja katsume abivajajatele igati vastu tulla,” selgitas ta.

Doktor Jaagosild märkis veel, et esmane kontakt on inimesele ikkagi pereõde, kes hindab ära abivajaduse pakilisuse ja vastavalt sellele ka tegutseb. “Meie keskuses on pereõdede iseseisev vastuvõtt väga hästi tööle hakanud ja ka patsiendid on selle omaks võtnud ja rahul,” tõdes ta.

Jaagosild tõi veel välja, et vahel tuleb ette ka seda, et patsient on ise nõus kauem ootama, kui soovib kindla arsti vastuvõtule saada. “Kohese abivajaduse korral peab leppima arstiga, kelle vastuvõtule parasjagu kiiremini pääseb.” Üldiselt on aga Jaagosilla hinnangul praegu siiski veel täidetav nõue, mis ütleb, et perearsti vastuvõtule peab pääsema viie päeva jooksul. “Mis saab edasi, ei oska ennustada.”

Ka perearstide juurdekasv on soovitust väiksem. Aastatel 2010–2014 võeti peremeditsiini residentuuri keskmiselt 26 residenti ja residentuuri lõpetas 18 perearsti aastas. Nimistuga alustas tööd 16 lõpetanut. Samal ajal oli aga riiklik peremeditsiini residentuuri koolitustellimus keskmiselt 30 õppekohta aastas.

Võimalikuks lahenduseks on väljaspool tervishoiusektorit olevate arstide suunamine täiendusõppesse või peremeditsiini residentuuri. Ühe alternatiivina võib Pille Saare sõnul kaaluda ka perearstide täiendavat värbamist välismaalt. Jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleks Saare sõnul laiendada ka pereõdede kutsealast pädevust.

Print Friendly, PDF & Email