Riigiettevõttel ei tohiks olla maksumaksja ees (äri)saladusi (1)

Väinamere Liinide hinnangul on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) avaldatud arvandmed parvalaevahanke pakkumiste osas moonutatud. Pakkumised avalikustati vaid osaliselt, sest Tallinna Sadama tütarettevõtted keelasid tervikpakkumuse avaldamise.

Väinamere Liinid on varem korduvalt kinnitanud oma soovi avalikustada samaaegselt pakkujate pakkumised täies mahus, et tagada riigihangete läbiviimise ja hindamise läbipaistvus ning et selguks tõde pakkumiste ja pakkumistes toodud maksumuste erinevuse osas ja lõppeksid spekulatsioonid. Senised väited, et Väinamere Liinid ei ole pakkujate pakkumuste andmeid lubanud avaldada, ei vasta tõele.

Lisakulu selgub alles hiljem

Praegu võrdleb ministeerium vaid neile sobilikke pakkumuste esitatud numbreid ning seetõttu on avalikkusele presenteeritud tulemused hanke kontekstist välja rebitud. Väinamere Liinide hinnangul kujuneb hanke ja pakkujate tervikpakkumuste võrdlemisel ja kõigi kuluridade arvestamisel Tallinna Sadama tütarettevõtete pakkumus maksumaksjale kümneaastase perioodi peale vähemalt 60–80 miljonit eurot kallimaks, kuid lõplik lisakulu selgub siis, kui uued laevad liini teenindama asuvad.

Jääb selgusetuks, miks MKM ja Tallinna Sadama tütarettevõtted ei ole ikka veel nõus avalikustama pakkumiste terviksisu, millel on oluline väärtus tõe väljaselgitamisel. Praeguses olukorras tekib küsimus, kuidas saab riigiettevõttel olla maksumaksja ees ärisaladusi.

Tallinna Sadama tütarettevõtete pakkumine kujuneb maksumaksjale kokkuvõttes kallimaks ning võib-olla see ongi peamine põhjus, miks pakkumisi tervikuna ei avalikustata. Sel juhul langeb vastutus MKM-ile ja see loomulikult poliitikutele ei meeldiks.

Tallinna Sadama tütarettevõtete pakkumus läheb 10-aastase lepinguperioodi jooksul maksumaksjale vähemalt 60-80 miljoni euro võrra kallimaks. Kui Tallinna Sadama tütarettevõtted näitavad opereerimiskulusid tegelikest kuludest väiksematena, siis maksab riigiettevõtte kahjumi kinni lõpuks ikkagi maksumaksja. Selguse annaks pakkumiste täies mahus avaldamine, et sõltumatud eksperdid saaksid analüüsida pakkumiste sisu tervikuna.  Hankedokumendis esitatud ja ühispakkujate kasuks kallutatud nüüdisväärtuste valemi järgi oli pakkumiste hinnavahe ca 29,8 miljonit eurot, mitte 64 miljonit eurot. Pakkumuse arvutamisel ei saa ega tohi pakkumuse kriteeriumide kohaselt pakkumuse ühte komponenti välja jätta.

Teiseks, kuna pakkujate pakkumisi tervikuna ei avaldatud, siis ei nähtu pakkumuse avaldatud maksumusest kuluread, laevade tehnilised andmed. Tallinna Sadama ühispakkujate pakkumus ei arvesta lepinguperioodil kuluva tegeliku kütusekulu, administratsioonikulude, asenduslaeva ülalpidamise jm pakkumuse kuludega.

Näiteks on praeguseks juba teada, et ehitatavatele laevadele paigutatakse oluliselt suurema kütusekuluga MTU mootorid, kui seda arvestati Tallinna Sadama tütarettevõtete esitatud hankepakkumuses.

Laeval ja laeval on vahe

Kolmandaks puudub hankijal siiani täpne teadmine, mis kvaliteediga laevad ja millal üldse liinile jõuavad. Hankedokumendis oli laevade ostuhinna valem taotluslikult selline, et Tallinna Sadama ühispakkujad, kellel puudusid reaalsed laevad, saaksid tulevikus ehitatavatest laevadest rahalise eelise. Laevade hinna juures arvestati laevade vanust, mitte kvaliteeti ega väärtust. Luuakse olukord, kus 10 aasta pärast on riigil küll uuemad laevad, aga nende materjali- ja ehituskvaliteedi osas puudub igasugune garantii, ülalpidamiskulud on kallid ja töökindlus küsitav.

Nii nagu kaks kümneaastast sõidukit võivad oma hinnalt ja kvaliteedilt kardinaalselt erineda, on ka laevadega. 10 aastat vana Mercedes on kvaliteetne ja hinnatud ka järelturul, samal ajal kui mõni Aasias toodetud sõiduk on selleks ajaks juba maha kantud. Samamoodi ei ole odavalt, kiiresti ja Hiina terasest ehitatud laevade väärtus võrreldav Skandinaavias ehitatud laevade kvaliteediga. Määravaks saab laevade kvaliteet aga juba 2026. aasta kontekstis, mil algab järgmine lepinguperiood.

Kutsume MKM-i ja Tallinna Sadama tütarettevõtteid üles avalikustama pakkumised tervikuna ning selgitama läbipaistvalt kõiki pakkumuses toodud komponente ja tegureid.

Riigiettevõttel ei saa olla maksumaksja ees ärisaladusi.

Tõnis Rihvk, Väinamere Liinide juhatuse liige

Print Friendly, PDF & Email