MUHU UUDISED: Kalendri järge akkas sügis

Neh, vuata nüid siis annab ikka suist ilma kua viel. Sii juanibe aegus sai kohta-ilma kirutud, et ilm oo vilu. Sievuasta andis lihtsalt suist aega pireke iljem, kut inimene arjun suama oo. Aga kalendri järge akkas sügis kua pihta ju alles eele. Sie sügis kuulukse Muhus õiete pidulik olavad. Neh, meite vald suab ju juba veerandsaa vuastaseks. Nõnna et oo põhjust pidu pidada küll ja viel.

Neh, ja uus noordekeskus oo kua nüid lõpuks valmis suan. Selle uksed tihasse lahti esimesel oktoobril. Nõnna et siis täpselt valla sünnipääval kua. Ja viel avatse esimesel oktoobril Muhu muuseumis valla sünnipääva puhul uus näitus. Neh, siis ikka sellest valla ajaluost. Ja seda suurt juubelid pietse riede, teese oktoobri õhta. Omale suab juba kohtasid kua kindi panna. Tuleb ikka jälle Annelile tiada anda. Pidud akkavad riede pissitassa pihta juba kellu kahest, kui Liiva koolimajas rahvale puru uut Muhu pildiruamatud näidatse. Ja suurem larbatsku lähäb lahti kellu seitsmest spordisaalis. Suab ikka nähe, mis suab!

Juu katsub nüid jutujärje uieste selle nädali piale tagasi püöörda. Sest ega põle sii nädali lõppus kua muidu kõõnustamist ja luuslanki lüömist üht.

Laupa, siis kahekümne kuiendal, pietse mihklipääva laata jälle. Ikka sial Hellamoal, kus kevadegid laat olli. Ja kis tahtvad kauplema minna, siis tuleks juba aegsaste Annelile tiada anda numbri piale 50 37 407.

Ja laadast järgmise pääva, pühabe, siis oo Muhus pensiunääride pidu. Sie pietse jälle maha Liiva koolimajas ja külavanamate kätte tuleks siis viis eurut enne 25-ndat kuupääva ää maksa. Neh ja seda piaks kua kohe ütlema, et kis tahab omale ransporti järgi suaja. Pidu akkab pihta kellu ühestteistmest ja esinema oo oodata kõrvaltvalla taidlejaid kua.

Ja lõpetuseks lähäks tükkis tagasi mineva nädali juure. Mineva teisibe köis Muhus ja Soaremaal kua külas rahvakultuuri keskus. Neh, nad siis kuulasid ja uurisid tüki aega, et mesmuodi sie uisk merdkaudu sõedab ja kuidas nõuke riistapuu üldse äkist üle saa vuasta jälle valmis tehti. Neh, ja viel said nad nähe-kuulda, et kui keegid Muhus pätti tieb, siis tuleb sialt üks tulisema kena jalavari välja, ja muhu kielest sai nendega kua riagitud. Mõni sõna olli nende mielest küll kohe kangeste uhke.

Aga olga meite riaki ja olge ikka munuksed!

Irena Tarvis

Print Friendly, PDF & Email