Töötuid on Saaremaal iga kuuga aina vähem (4)

Augustis vähenes registreeritud töötute arv kogu Eestis. Kuu lõpus oli töötuna arvel 25 409 inimest ehk 4 protsenti 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust. Saare maakonnas oli töötuid 463, neist veidi vähem kui pooled – 219 – Kuressaarest.
Kuu varem oli registreeritud töötuid maakonnas 479, aasta algul oli siin töötuid aga koguni 720. Läinud kuu lõpu seisuga oli kõige vähem registreeritud töötuid jätkuvalt Ruhnus. Seal on terve käesoleva aasta olnud kaks töötut.
Töötute arv vähenes kenasti nt Mustjalas – kui juuli lõpus oli seal töötuid seitse, siis eelmise kuu lõpuks oli neid kolm. Samuti on kolm töötut registreeritud Torgus.
Kui mujal töötute arv kahanes, siis Kuressaares ja Kihelkonnal see veidi kasvas. Kuressaares lisandus kuu ajaga kaheksa end töötuna arvele võtnud inimest, Kihelkonnal aga kolm.
Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid augusti lõpus terves Eestis lihttöölised (18%), teenindus- ja müügitöötajad (18%) ning oskustöötajad ja käsitöölised (17%).
Töötukassa maksis Eestis augusti jooksul töötuskindlustushüvitist 9400 inimesele. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 398 eurot ning hüvitisteks maksti kokku ligikaudu 3,3 miljonit eurot. Ligikaudu 124 euro suurust töötutoetust sai augustis 7370 inimest.

Print Friendly, PDF & Email