Olerexi tankla juhib heitvee kraavi (5)

Kuressaare Olerexi tankla teatas linnavalitsusele, et nende autopesula heitveed juhitakse pärast õlipüüduri läbimist kõrvalasuval haljasalal olevasse kraavi.

“Seda, et piirkonnas leviv ebameeldiv lõhn tuleneb just autopesula heitveest, me täna kinnitada ei saa, tegeleme teemaga jätkuvalt,” ütles Saarte Häälele linnavalitsuse pressiesindaja Geili Heinmaa.

Kuressaare abilinnapea Mart Mäeker kirjutas Olerexile, et kuna kinnistul on heitvete kanalisatsiooni juhtimise võimalus, siis on soovituslik juhtida need vastavalt AS-ilt Kuressaare Veevärk saadud tingimustele ühiskanalisatsiooni.

Heivete ja sajuvee kraavi juhtimiseks on Mäekeri sõnul nõutav vee erikasutusluba, mille väljastab keskkonnaamet. “Palume viivitamatult asuda vee erikasutusluba taotlema või tegema vajalikke ümberkorraldusi heitvee ja sademevee ühiskanalisatsiooni juhtimiseks,” teatas Mäeker.

Olerexi arendusjuht Mairo Hirmo kinnitas linnavalitsusele saadetud kirjas, et ettevõtte hinnangul puhastisüsteemi töötamise korral pesulavesi loodust ei saasta.

Print Friendly, PDF & Email