Riigieksamitulemused on saarlastel üle riigi keskmise (18)

Eile avalikustatud läinud õppeaasta riigieksamitulemuste statistika näitab, et Saaremaa gümnaasiumid annavad jätkuvalt head haridust – maakonna keskmised näitajad on kõigis ainetes üleriigilistest keskmistest eksamitulemustest märkimisväärselt kõrgemad.

Kõige paremad olid eksamitulemused taas Saaremaa ühisgümnaasiumis. Eesti keele eksami sooritas mullu kevadel 77 SÜG-i abiturienti, nende keskmine tulemus oli 72,4 punkti. Maakonna teises suuremas üldhariduskoolis Kuressaare gümnaasiumis oli eksamitules 70 õpilast, kes said keskmiseks tulemuseks 62,8 punkti.

Orissaare gümnaasiumis ja Leisi keskkoolis oli lõpetajaid vähem – eesti keele riigieksamit tegi seal vastavalt 18 ja 12 õpilast. Keskmine tulemus oli Orissaares 65,4 punkti ja Leisis 65,7 punkti.

Vabariigi keskmine tulemus eesti keele riigieksamil oli statsionaarses õppes mullu 64,7 punkti, Saare maakonna sama näitaja on aga pea kolme punkti võrra kõrgem – 67,4 punkti.

Matemaatikaeksamit sai sooritada kahel viisil: kas teha laia kursuse eksam või läbida lihtsam kitsama kursuse eksam.

SÜG-is valis suurem osa abituriente raskema tee, see tähendab laia kursuse eksami. Selle eksami sooritas 65 õpilast, kes said keskmiseks tulemuseks 67,9 punkti.

KG-s sooritas matemaatika laia kursuse riigieksami 34 õpilast ja nemad said keskmiseks tulemuseks 51 punkti. Orissaare lõpetajate keskmine tulemus nimetatud aines oli 59,9 punkti (eksami tegi seal 15 õpilast) ja Leisi keskkoolis 35,3 punkti (eksamisooritajaid 12).

Eestis tervikuna oli matemaatika laia kursuse eksami keskmine tulemus statsionaarses õppes möödunud õppeaastal 52,3 punkti. Saare maakonna vastav näitaja oli koguni seitsme pügala võrra kõrgem – 59,3 punkti.

Matemaatika kitsa ja lihtsama kursuse eksami läbis SÜG-is vaid 12 õpilast, kes said keskmiseks tulemuseks 58,2 punkti. KG-s sooritas seda eksamit 35 õpilast ja nende keskmine tulemus oli 41,4 punkti. Riigi keskmine näitajas selles aines oli möödunud õppeaastal statsionaarses õppes 41,9 punkti ja Saare maakonnas 45,4 punkti.

Kui vaadata Saare maakonna gümnaasiumide kohta koolide üleriigilises pingereas tervikuna, siis SÜG oli nii laias kui ka kitsas matemaatikas 16. positsioonil. Orissaare gümnaasium oli laia kursuse matemaatikas 40. kohal.

KG oli laia matemaatika kursuses 68. ja kitsa matemaatika kursuses 71. positsioonil. Leisi kool, kus õpilased tegid vaid matemaatika laia kursuse eksamit, platseerus üleriigilises pingereas 122. positsioonile.

Eesti keele eksamil oli SÜG koolide üleriigilises pingereas 13. kohal, Leisi keskkool 44., Orissaare gümnaasium 47. ja KG 71. kohal.

 

Print Friendly, PDF & Email