VALLAVALITSUSE TEATED

Vallavalitsuse istung toimus 10. septembril.

 Sundvalduse seadmine

Tähtajata sundvaldus seati Elektrilevi OÜ kasuks Vaivere küla Tolgi kinnistule kohustusega taluda koormataval maaüksusel 0,4 kV elektrimaakaabelliini ning elektrijaotuskapi ehitamist, remontimist ja hooldamist.

Tähtajata sundvaldus seati Elektrilevi OÜ kasuks Kärla aleviku Läätsa kinnistule kohustusega taluda koormataval maaüksusel 0,4 kV elektrimaakaabelliini ning elektrijaotuskapi ehitamist, remontimist ja hooldamist.

Maakorralduslikud toimingud

Lähiaadress määrati Upa küla Sepa katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele;  Mändjala küla Tervise katastriüksuste jagamisel ja piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele; Tõrise küla Jürna katastriüksuste jagamisel tekkivatele katastriüksustele.

Lähiaadress ja sihtotstarve määrati Nasva aleviku Sõrve mnt 41 katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele.

Projekteerimistingimuste andmine

Projekteerimistingimused anti elamu projekteerimiseks eraisikule Reediku kinnistul Nasva alevikus; elamu laienduse projekteerimiseks eraisikule Tiigi tn 10 kinnistul Nasva alevikus; abihoone projekteerimiseks eraisikule Kadaka kinnistul Tahula külas.

Kasutusloa andmine

Anti kasutusluba septiku ja imbväljaku kasutamiseks Põlde kinnistul Käesla külas.

Anti kasutusluba elamu kasutamiseks Läänetänava kinnistul Muratsi külas.

Anti kasutusluba elamu kasutamiseks Nõmme tn 1 Kudjape alevikus.

Muud küsimused

Otsustati korraldada lihthange Lääne-Saare valla soojamajanduse arengukava koostamiseks.

Muudeti Aste lasteaia töötajate koosseisu.

Kinnitati Kungla küla Kungla talu juurdepääsutee parandamise ja puuraugu rajamise hajaasustuse programmi lõpparuanne.

Kinnitati Vaivere küla Mulgu talu puuraugu rajamise hajaasustuse programmi lõpparuanne.

Toetati MTÜ Oesel Studium taotlust Tartu ülikooli väärikate ülikooli loenguprogrammi korraldamiseks 2015/2016. õppeaastal 450 euroga.

Andrus Lulla,
vallasekretär

Print Friendly, PDF & Email