MUHU UUDISED: Kalade küpsetamine oo pienike kunts

Neh, ja jälle oo juhtun nõuke lugu, et Soaremaa meistriks oo suan muhulased. Sedakorda siis kalade rillimise meistriks. Neh, ja suab korra viel ütelda, et oo juhtun nõuke lugu, et nie meistrid oo Külasema külast. Tulisema uhke nimega võistkond olli kua – Mamma ja Lapsed. Kis tiab, sie tiab.

Ja misega nad siis selle võedu küpsetamise ää võitsid. Kuulukse, et kõege paramini ollid välja tuln räemed. Neh, kaladega oo sõuke lugu, et nende tegemiseks oo sada kuntsi ja iga kalaga tuleb seda õiged kuntsi pidada, muedu ep tule tüöst välja midagid. Lähtvad käest ukka puhas.

Aga nüid siis oo täpsest tiada, mesmuodi kõege paramad räemed ahjus valmis suab. Patsa aga kalad ahju ja mine ise tantsu lõhkuma, nõnna et pätitallad oo pool tundi järge taevapuole ja igi juoseb mis irmus. Neh, sest just sedaviisi Külasema noorikud omad räemed valmis tegidkid.

Nie, kis ise kohal ollid, nie tiadvad, et ma paergu mittemärki poslori ep aa. Nõnna et suab ühekorraga kena kõhutääve ja kondid kua liikuma. Teris tuleb, mis mühiseb.

Aga ega tants põle ainumas asi, misega oma konta liikuma aada. Sporti võib kua tiha. Ja laupa oogid nõuke võemalus, sest siis pietse ää Muhu külade tervise päe. Ja just igasugust sporti sial tihassegid. Anneli ja Kalev kahekesta kamandavad sõukest asja ja niipalju oo juba tiada kua, et igale ühele oo mingisuguseid alasid, misega ta akkama suab.

Nõnna, et põle karta ja äbeneda midagi. Tuleb ikka minna ja ennast reenida natusse.

Ja nädali pärast laupa, siis kahekümne kuiendal, pietse mihklipääva laata jälle. Ikka sial Hellamoal, kus kevadegid laat olli. Ja kis tahtvad kauplema minna, siis tuleks juba aegsasti Annelile tiada anda numbri piale 50 37 407.

Ja laadast järgmise pääva, siis oo Muhus pensiunääride pidu. Sie pietse jälle maha Liiva koolimajas ja külavanamate kätte tuleks siis viis eurut enne 25-ndat kuupääva ää maksa. Neh ja seda piaks kua kohe ütlema, et kis tahab omale transporti järgi suaja. Ja selle pidu aegas siis näidatse rahvale esimest korda seda uut kanged Muhu voturuamatud kua. Pidu akab pihta kellu ühestteistmest ja esinema oo oodata kõrvaltvalla taidlejaid kua.

Vat sedakorda ollid siis sõuksed jutud mool, olge siis ikka munuksed!

Irina Tarvis

Print Friendly, PDF & Email