Kuressaare liigub loodushoiutöödega uutele rohealadele

Lisaks suvel kariloomadega asustatud Tuulte Roosi rannakarjamaale kavatseb Kuressaare linnavalitsus leida edaspidi hooldaja ka Musumänniku tagusele kaitsealale ja Põduste luhale. 

“Meie rohealad võiksid ju olla sellised, millest linnarahvas ka kasu saab,” ütles Kuressaare linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Katrin Koppel. “Esiteks, et need oleksid kenad vaadata, ja teiseks, et seal oleks võimalik liikuda ja kohata näiteks kaitsealuseid liike.”

Koppeli sõnul peab Kuressaare linn oluliseks, et hooldatavad alad oleksid külastajatele avatud ja omaksid seeläbi ka loodusõppe otstarvet.

Linnavalitsuse poolt hooldamiseks ettevalmistatav Sõrve tee 6 maaüksus (ca 55 ha) kuulub osaliselt Linnulahe kaitsealasse ja Paju tn 4 (ca 18 ha) Põduste luha hoiualasse. Praegu uurib linnavalitsus keskkonnaametilt, milliseid maahooldusvõtteid on otstarbekas nendel aladel rakendada ja kuidas toetab riik kaitsealustel maadel loodusväärtuste säilitamist.

Kuressaare linnavalitsusel on võimalik alade hooldamist korraldada vaid juhul, kui sellega ei kaasne ülemääraseid kulutusi. Seetõttu pole praegu selge, kas aladel hakatakse karjatama või hoopiski niitma.

Katrin Koppel ütles, et kui keskkonnaamet on tingimused väljastanud, viib linnavalitsus talve jooksul läbi alade rendile andmise enampakkumised ning seejärel läheb lahti ka alade hooldamine.

Keskkonnaspetsialisti sõnul võiks järgmise hooldamist vajava piirkonnana kõne alla tulla tihedalt kadastikku täis kasvanud Roomassaare poolsaar, mis kunagi oli samuti karjamaa ning kus nüüd oleks vaja puurinnet maha võtta. Et ainult pindalatoetus seal kedagi majandama ei motiveeri, siis on üks võimalus üritada alade taastamiseks projektiraha saada, rääkis Katrin Koppel.

 

Print Friendly, PDF & Email