Ühelgi vallal pagulastele eluruume pakkuda ei ole (16)

Eilseni ootas sotsiaalministeerium omavalitsustelt tagasisidet pagulaste vastuvõtmiseks valmisoleku ja võimalike eluruumide olemasolu kohta. Kõik Saare maakonna omavalitsused vastasid, et praegu neil vabu või sobivaid ruume pakkuda pole.

Lisaks väljendas osa omavalitsusi nördimust, et selles küsimuses puudub või ei ole nendeni jõudnud kogu protsessi laiem strateegiline lahendus.

Pikemalt kirjutanud Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep on vastanud, et arvestades pidevalt kasvavat põgenike voogu, kaheldakse sügavalt, et tegemist on vaid sõjapõgenikega.

“Kõigepealt peab Euroopa Liit koos maailmaorganisatsioonidega pidurdama väljarännet, lahendades põgenike koduriikides väljarännet tekitavad probleemid, ja likvideerima ärilise inimkaubanduse,” märgib Leisi vallavanem oma vastuses. “Alles siis oleme nõus panustama juba saabunud pagulaste integreerumisse ja võimaldama eluaseme.”

Mõtlep on veel välja toonud, et siiani ei ole omavalitsus teadlik, kuidas ja kui kaua pagulaste vastuvõtmist ja neile eluaseme kindlustamist rahastatakse. Samas on Leisi vallavanem märkinud, et tõstatada tuleks pigem Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmise küsimus.

“Sealne rahvas on oma kultuurilise, usulise ja keelelise tausta tõttu meie ühiskonda oluliselt paremini integreeritav,” leiab ta.

Kuressaare linnapea Madis Kallas vastas, et linnavalitsus mõistab Euroopa pagulaskriisi lahendamisega seotud muresid, kuid Kuressaare munitsipaalkorterid ja sotsiaalpinnad on praegu oma linna kodanike poolt hõivatud. Ka Kallas on välja toonud, et linnavalitsusel puudub info, kuidas on tagatud saabuvate pagulaste sotsialiseerimine kogukonda.

“Selgema strateegia olemasolu korral on Kuressaarel võimalik hakata planeerima erinevaid meetmeid tekkinud olukorra lahendamiseks,” märgib ta.

Kihelkonna vallavanem Raimu Aardam selgitas sotsiaalministeeriumile, et üldine hoiak on negatiivne, kuna seni puudub riigipoolne selge nägemus ja garantii kogu protsessi toimimiseks. Ta lisab siiski, et küsimust arutatakse ka järgmisel vallavolikogu istungil. Praegune seisukoht on aga, et Kihelkonna vald praegu pagulaste vastuvõtmiseks valmis ei ole.

“Hetkel olemasolevad sotsiaaleluruumid on hõivatud ning uute sotsiaaleluruumide juurde loomine nõuab täiendavaid rahalisi vahendeid,» on ministeeriumile vastanud Lääne-Saare vallavalitsus.

Teisedki vallavalitsused andsid teada, et valmisolek pagulasi vastu võtta praegu puudub.

Print Friendly, PDF & Email