Osa seapidajaist lõpetab tegevuse (1)

Saaremaa veterinaarkeskuse juhataja Toivo Jürissoni sõnul andis augustis toimunud kontrollimise käigus osa väike-seapidajaid teada plaanist seakasvatusega lõpetada.

Jürissoni kinnitusel saab päris täpsed arvud, kui paljud seapidajaist on seakasvatusega lõpetanud, kui paljud plaanivad jätkata ja kõiki bioohutusnõudeid täita, öelda alles siis, kui volitatud veterinaararstid on järelkontrollimise läbi viinud.

Maakonnas on üheksa suurt sigalat, kus loomade arv jääb vahemikku 800–5800. Kuues majapidamises oli sigu 6–14 ja ülejäänud 41 talus peeti 1–4 siga.

Augustis kontrolliti farmides bio-ohutusmeetmete järgimist, juhiti tähelepanu avastatud puudustele ja anti tähtaeg olukorra parandamiseks. Kokku on Saare maakonnas 56 seapidamiseks kohandatud ehitist ja sigade arv 28 900.
Möödunud nädalal lõppes PRIA-s seakatkuga seotud kahe investeeringutoetuse taotlusvoor. Kokku taotles 56 Eesti seakasvatusettevõtet 6,2 miljonit eurot farmides bioohutusnõuete tõhustamiseks või seakasvatuse lõpetamiseks ja investeeringute tegemiseks muudes põllumajandusvaldkondades.

PRIA teatel laekus Saaremaalt kaks taotlust tulemuslikkuse parandamise meetmes (kokku 19 425 eurot), investeerida tahetakse bioohutusnõuete rakendamiseks. Väiketootjate meetmes Saaremaalt taotlusi ei olnud.

Print Friendly, PDF & Email