Muhu uudised

Kenad mihklikuud

Terit neh. Mihklikuu oo just sie aeg, kui talveks toitu salve varutse oolega. Kõik tuhlid, porgandid ja nannid tuleb katsuda keldri vädada, et talve üle suaks elatud. Ja sellepärast põle mittemärki vale pidada selle nädali lõppus toeduvestivali. Soaremaal pietse igatahes ja selle käikus pietse Muhus Koguva sadamas kalapääva kua.

Täpsemaste siis laupa ja pihta akatse juba omingu vara. Kellu kahessast oodetse kõiki, kis tahtvad võeduaamast osa suaja. Võeduaamine köib sedakorda kala rillimise piale. Ühessast lähäb võistlemine lahti. Neh, sialt edasi kellu ühestteistmest, siis pietse pääva avakõne kua lõpuks ää ja pisike kontsert tuleb kua. Kahestteistmest, siis tihasse juba võistluse esimesi kokkuvõttid. Ja kohe selle järge tuleb muhulastele juba tuttavaks suan võistlus ahvena rappimise ja tükeldamise piale.

Kellu ühest tihasse siis jälle kokkuvõteid ja seda sammat aegu akkab muuseumis pihta “Tooma talu toidu lugu”. Päris giid tuleb ja riagib, mis toitusid ühessateistmendal sajandil Muhus süödi ja kuidas toedust kojo varuti ja kus seda oiti ja.

Kellu veerand kahest siis oo jälle pisike kontsert ja rahvale tihasse kua üks võistlus. Ja kellu kolmest oo kua viel üks kontsert ja nelja aegus, siis akatse auindasid jägama. Kontsertide aegas esinevad Muhu omad taidlejad.

Ja üle selle suab poolest kahestteistmest alates puadiga sõita kua. Neh, ja kohvik oo kua lahti ja kõiksugust kalatoitu midast maakondas tihasse, suab kua osta.

Ja muidugid oo vägagid tarbline, omasid konta nüid enne talvet viel oolega liiguta. Et ikka teris käe seesaks. Ja nüid oogid asjad sedaviisi, et tuleva nädali lõppus oo Liival Muhu külade tervisepäe. Anneli ja Kalev kahekesta kamandavad sõukest asja, ja niipalju oo juba tiada kua, et igale ühele oo mõni sõuke ala, misega ta akkama suab. Nõnna, et põle karta ja äbeneda midagi. Tuleb ikka minna ja ennast reenida natusse.

Ja siis oo nõuke jutt viel, et paergu suab neid Muhu voturuamatumi kua viel tellida. Ja raha piaks ikka valla kontu piale kandma, siis oo alles ruamat tellitud. Vallamajast Heiske kääst suab täpsemaste üle küsida, mesmuodi sie asi köima piab.

Vat sedakorda olli siis sõuksed jutud mool, olge siis ikka munuksed!

Irena Tarvis

Print Friendly, PDF & Email