Solk uputab Muhu saare üle (5)

MUHU SOLK ORISSAARDE: Muhu Varahalduse mees Tõnu Tarvis on jõudnud muhulaste heitveega Orissaarde, kuid ka sealse purgla vastuvõtuvõimel on paraku piirid.  Tambet Allik

MUHU SOLK ORISSAARDE: Muhu Varahalduse mees Tõnu Tarvis on jõudnud muhulaste heitveega Orissaarde, kuid ka sealse purgla vastuvõtuvõimel on paraku piirid.
Tambet Allik

Järjest kasvav suvemuhulaste arv on suurendanud Muhu saarel tekkiva reovee hulka ja viinud rivist välja Liiva puhastusseadme, mille tõttu on järjekorrad majapidamistes tekkinud solgi äraviimiseks juba mitmenädalased.

Muhus reovee kogumisega tegeleva Muhu Varahalduse OÜ juht Erkki Noor ütles, et inimesed ei saa kogumismahutite täitumise tõttu ei vetsus ega vannis käia.

“Paljud inimesed teevad juba ettepaneku, et pumbake mahuti tühjaks ja laske mu oma põllu peale, aga meie seaduste kohaselt ei tohi inimeste heitvett isegi oma põllu peale panna,” rääkis Noor. “Täna hommikul helistas Muhu radaripost ja ütles, et neil uputab, aga nemad ei ole minu järjekorras ainuke, kellel uputab,” nentis teenuseosutaja.

Erkki Noore sõnul on Liiva reoveepuhasti suuteline ära seedima vaid Liiva asula trasside reovee, kuid eramajapidamiste solgi puhastamiseks ei ole selle puhasti projekteerimisel nagu mõeldudki.

oore sõnul on probleemid puhastiga kestnud juba mitu aastat, aga sellist katastroofi, nagu sel suvel, pole varem ette tulnud. Asi väljus kontrolli alt juuli alguses, kui Kuressaare Veevärgile kuuluva Liiva puhasti purgla lakkas töötamast. Seepärast viiakse Muhu majapidamiste solk Orissaare puhasti purglasse. Iga kahe päeva tagant võtab Orissaare puhasti Muhust vastu aga kõigest 10 kuupmeetrit reovett.

Keskmine septik majapidamises mahutab neli kantmeetrit, kuid Muhus on ca pool tuhat elumaja. “Kui keegi helistab, et mahuti ajab üle ja autos on kasvõi pool kanti vaba ruumi, siis oleme mõnda septikut käinud kolm korda pumpamas ja niimoodi selle kolme nädalaga lõpuks tühjaks teinud,” ütles Erkki Noor.

Solgivedu Kuressaare puhastisse takistab pikast vahemaast tulenev kõrge hind – 150 eurot korra eest. Samas on olnud juhuseid, kus solk viidi mandrile.

“Viimati oli radarijaama pumpla rivist väljas ja torumees, kes seda mandrilt haldamas käis, ütles, et on odavam see oma autoga tühjaks tõmmata ja mandrile viia, kui proovida seda meie piirkonnas sättida,” rääkis Noor. “See on juba inimmõistuse piiri ületanud – ühest küljest sätestatakse inimestele, kui palju nad peavad oma puhastusseadmetesse investeerima, enne kui saavad ehitusloa, ja edasi on nagu tupik, sest solki pole kuhugi ära panna,” lisas Noor, avaldades lootust, et sügisel pärast suvitajate lahkumist hakkab olukord leevenema.

Keskkonnaameti veespetsialist Melika Paljak ütles, et Liiva puhasti on heitveele lubatud saasteainete piirnorme pidevalt ületanud. Muhus valiti reovee puhastamiseks purgla, kuna Muhu saar on kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega ala, kus igal majapidamisel on ise reovett käidelda väga keeruline. Elu näitab aga, et väikepuhasti ei tule säärase koormusega toime.

“Inimesed lasevad ju ka oma kuivkäimlaid tühjendada ning see on eriti rammus värk ja löökkoormus, millega on väiksel puhastil, nagu Liiva puhasti on, väga keeruline toime tulla,” rääkis Paljak, kelle sõnul on Muhu vallale saadetud erinevate variantide loetelu, kuidas reovett hajaasustuses käidelda.

AS-i Kuressaare Veevärk juhatuse liige ja Muhu vallavolikogu esimees Ain Saaremäel põhjendas puhasti häireid sellega, et purglast tuleb küllatki kõrge kontsentratsiooniga reovett ja puhasti aktiivmuda on saanud kahjustada.

Saaremäel selgitas, et kogumiskaevude reovee puhastamine on Liiva puhastile lisateenus ja puhasti võimsus ei jõua kogumiskaevudest tuleva solgi mahtudele enam kaugeltki järele.

Puhasti projekteerimisel ei saa aga lähtuda purgimisvee kogustest – bioloogiline väikepuhasti vajab toimimiseks stabiilset koormust, mida Muhu saare hooajalisus aga ei võimalda.

Saaremäeli sõnul tuleb kogumiskaevude reovee käitlemiseks leida mingisugune muu lahendus, mille tarvis võtab vald ühendust teadlastega ja korraldab oktoobris ümarlaua.

Print Friendly, PDF & Email