President vallajuhtidele: kirjutage ühinemise käsiraamat! (5)

“Omavalitsuse reform selle mõiste avaras tähenduses on Eestile oluline ning riik peab olema ühinemist plaanivatele valdadele toetajaks, nõuandjaks ja abistajaks,” ütles president Toomas Hendrik Ilves eilsel kohtumisel mullu kolme omavalitsuse ühinemise teel moodustunud Lääne-Saare valla juhtidega Nasval.

Lümanda, Kaarma ja Kärla valla ühinemise järel loodud omavalitsuses elab viiendik Saaremaa elanikest – 7241 inimest – ning selles vallas on 115 küla ja neli alevikku. Lääne-Saare valla aastaeelarve on 7,5 miljonit eurot, mis annab neile finantsvõimekuse senisest suuremateks projektideks.

“Väikeses vallas oli ühinemise ees kõige rohkem hirme, aga tegelikult on väike vald sellest kõige rohkem võitnud,” kinnitas 860 elanikuga endise Lümanda valla viimane vallavanem Jaanika Tiitson.

Ühinemise üks mõjukaid eestkõnelejaid, endine Kaarma ja nüüdne Lääne-Saare vallavanem Andres Tinno kahetses, et uue omavalitsuse volikogu valimistel läinud detsembris ei saanud kasutada e-hääletust ja eelhääletada ei saanud näiteks mandril elavad saarlased, mis toonuks kindlasti rohkem inimesi valima. Samuti ei olnud hääletustulemuste edastamise tavapärast elektroonilist süsteemi, vaid kõigest Excel.

President Ilves toetas ideed, et siseministeerium võiks koostöös vabariigi valimiskomisjoniga algatada muudatused, mis kaotaksid erinevused korraliste ja erakorraliste volikogu valimiste vahel, seda eriti mõeldes omavalitsuste võimalikele suurühinemistele.

Kolme omavalitsuse ühinemine on lisanud vallajuhtimisse pädevust, mida väikestel valdadel paratamatult napib, rõhutasid Lääne-Saare valla juhid. Samas avaldasid nad lootust, et riigikogu ja valitsus asuvad lõpuks nüüdisajastama omavalitsuste rahastamise korda, mis senisel moel ei toeta toimivate maaomavalitsuste arengut.

“Te võiksite, õigemini lausa peaksite kirjutama käsiraamatu, kuidas luua tugev omavalitsus,” soovitas riigipea.

Lääne-Saare vallajuhid on Saaremaa omavalitsuste ühinemise tulised toetajad. Samal meelel on president Ilves, kelle sõnul saaks Saaremaal niimoodi luua jõulise valla, mis ühendab üle 34 000 inimese ja liidab kogu saare üheks tugevaks omavalitsuseks.

Praegu peavad Saaremaal ühinemisläbirääkimisi Kuressaare linn ja 11 valda – erandiks vaid Pöide ja Muhu –, kelle arvates aitab üks omavalitsus arendada tänapäevast Saaremaad kui kestlikku tervikut ning anda sealsetele inimestele paremad teenused ja suurema kindlustunde.

Print Friendly, PDF & Email