Muhu volikogu jättis Sõnajalad pika ninaga (14)

Eelmisel nädalal jõudis lõpule kümme aastat väldanud planeeringuprotsess, kui Muhu vallavolikogu jättis kehtestamata Võiküla Metsa maaüksuse detailplaneeringu, mille alusel soovisid vennad Andres ja Oleg Sõnajalg püstitada alale ühe elektrituuliku.

“Ma pole nii pika põhjendusega volikogu otsust veel näinud,” ütles Muhu vallavolikogu esimees Ain Saaremäel, viidates volikogu otsuse eelnõule, mille tekst võttis enda alla 17 lehekülge.

Detailplaneeringu kehtestamisel, mille suhtes on aegade jooksul pretensioone olnud maavanemal, muinsuskaitsel, keskkonnaametil, kaitseministeeriumil ja kohalikel elanikel, sai volikogu liikmete silmis otsustavaks kavandatava elektrituuliku sobimatus Võiküla ümbruse miljööväärtuslikule alale.

Muhu maakasutuse juures on kõige olulisem Muhule iseloomuliku külamiljöö, randade ja pärandkoosluste säilitamine. Muhulased leiavad, et valla ruumiline areng peab toetama traditsioonilist põllumajanduse ja kalapüügi jätkamist ning seeläbi ka Muhu saart kui vääristurismi sihtkohta.

Seevastu elektrituulik täidaks oma ülesannet sama hästi ka juhul, kui püstitada see sobivamasse asukohta väljapoole väärtuslikest maastikest, radari puhvertsoonist ja kaugemale elamutest. Selleks sobilikud alad on Saare maakonnas vastava planeeringuga välja selgitatud ja ka kehtestatud.

Muhu volikogu hinnangul ei ole ühe tuuliku panus energeetikasse proportsionaalselt nii suur, et saaks rääkida olulisest mõjust taastuvenergia kasutamise eesmärkide täitmisele.

Lisaks on taastuvenergeetika kasutuselevõtmisega seotud teatud 2020. aastaks püstitatud eesmärgid Eestis täidetud juba 2012. aastal. Tuuliku rajamine seni valdavalt loodusmaastikuga alale mõjutab aga oluliselt ümbritseva maastiku ilmet.

Ühe kinnistu väljaarvamine laiemast planeeringu üldpõhimõtete elluviimiseks moodustatud piirangualast oleks ebaõiglane ka teiste piiranguala maaomanike suhtes.

Kaaludes arendaja erahuve ja omavalitsuse avalikke huve, leidis Muhu vallavolikogu, et Metsa maaüksusel ei kaalu erahuvid elektrituuliku rajamiseks üles sellega kaasnevat avalikke huvide riivet.

Ka ei saa pika aja jooksul väljaarenenud väärtusliku maastiku kahjustamist ehitustegevuse tagajärjel enam korvata.

Lisaks volikogu otsuse sõnastuse pikkusele on tähelepanuväärne ka Metsa maaüksuse detailplaneeringu menetlemise ajaline pikkus, mis on väldanud juba enam kui kümme aastat ja võib volikogu otsuse vaidlustamise korral kaudselt veelgi pikeneda. Vald algatas Metsa maaüksuse detailplaneeringu 2004. aasta aprillis.

Saarte Häälel ei õnnestunud eile välja selgitada, kui palju on maakonnas veel sama kaua menetluses olnud planeeringuid. Kuressaare linnavalitsuse ehituse ja planeerimise osakonna spetsialist Rita Tamm ütles, et Kuressaares kujunesid kõige pikemaks Raudtee tänava läbimurde ja Lootsi tänava elamurajooni planeering, mille menetlus kestis vastavalt umbes seitse ja viis aastat.

Elektrituuliku ehitada soovinud vendade Sõnajalgade firma Estwind Energy OÜ kommentaari võimalike edasiste sammude kohta seoses planeeringu kehtestamata jätmisega ei õnnestunud Saarte Häälel eile saada.

Print Friendly, PDF & Email