Lihtne küsimus (1)

RMK rentnik MTÜ Sõkal väidab, et Võrsnasse Kuivastu–Kuressaare maantee äärde rajatud aia kuju oli toetusprojektis ette antud. Millistel kaalutlustel valiti just selline aed?

Annely Esko, keskkonnaameti projektikoordinaator:

Puitaia rajamine antud alale kannab eelkõige eesmärki rajada tõke loomade ja maantee vahele. Kuna tegemist on äärmiselt kõrge liikluskoormusega maanteega ja Võrsna loopealset läbiv lõik on ka pikk sirge, võib loomade teele pääsemine põhjustada tõsiseid liiklusõnnetusi. Püsiaed loob loomale tugevama visuaalse piiri kui ainult elektrikarjusega aed ja vähendab seeläbi võimalust, et loom võiks teele sattuda.

Aia rajamisel kaalusime erinevaid ehitusstiile ning lõplik otsus sai langetatud, võttes arvesse funktsionaalsuse ja hinna suhet. Rahalised vahendid karjaaia rajamiseks Võrsnas tulid Euroopa Komisjoni rahastatud projektist “LIFE to alvars” ja 2300 meetri roigasaia rajamine ületanuks projekti rahalisi võimalusi.

Laudaed ja roigasaed täidavad eesmärki samaväärselt, kuid hinnaerinevus on äärmiselt suur. Ühe meetri roigasaia rajamise hind koos materjali maksumusega ulatub 17–18 euroni ning see ületab tunduvalt projekti rahalisi võimalusi. Loodetavasti tunnevad lehelugejad rõõmu taastuvast loopealsest Võrsnas ja mõistavad meie kaalutlusi rajatud aia stiili osas.

Print Friendly, PDF & Email