Taudikomisjon läheb konkreetseks (2)

Seoses Aafrika seakatku ulatusliku levimisega Eestis koguneb Saare maavanema juures maakonna tauditõrjekomisjon.

Tauditõrjekomisjoni esimees, Saaremaa veterinaarkeskuse juhataja Toivo Jürisson ütles, et kui varem on komisjoni koosolekud piirdunud üldsõnalise infovahetusega, siis tänasel koosolekul edastatakse ametkondadele konkreetsed juhtnöörid, kuidas Saaremaal taudi puhkemise korral toimida. “Mida peavad tegema kohalik omavalitsus, Kaitseliit või päästeamet, et ei tekiks sellist olukorda nagu Tormas, kus vald ei teadnudki, kui sigu matma hakati,” rääkis Toivo Jürisson. “Näiteks politsei peab tagama matmispaiga ööpäevaringse valve, Kaitseliit saab politseil valves abiks olla ja aidata sigu katkukoldest välja tuua,” lisas ta.

Jürisson märkis, et kui varem osalesid komisjoni koosolekutel ametkondade esindajad, siis nüüd kutsutakse komisjoniliikmed kohale nimeliselt. “Need on inimesed, kelle poole saab probleemide tekkimisel personaalselt pöörduda ja jagada ülesandeid,” sõnas komisjoni esimees. Lisaks on tänasele laiendatud koosolekule kutsutud omavalitsusjuhid, sest omavalitsuste ülesanne on elanike informeerimine näiteks loomade matmisest.

Täna peaks Saaremaal viibima ka Lääne- Virumaal asuva loomsete jäätmete põletamise tehase esindaja, et rääkida liikuva korjusepõleti võimalikust toomisest Saaremaale.

Saare maakonna loomatauditõrje komisjoni esimees on Toivo Jürisson, Saaremaa veterinaarkeskuse juhataja. Liikmed: Ilona Metsrand, Saaremaa veterinaarkeskuse järelevalveametnik; Anne Tohv, Saaremaa veterinaarkeskuse järelevalveametnik; Andro Jürisson, Saaremaa veterinaarkeskuse järelevalveametnik; Rein Ravik, Saaremaa veterinaarkeskuse järelevalveametnik; Tatjana Enno, Saaremaa veterinaarkeskuse järelevalveametnik; Priit Jõelaid, Saaremaa veterinaarkeskuse järelevalveametnik; Mai Truutsi, veterinaar- ja toidulaboratooriumi Saaremaa osakonna peaspetsialist; Jaan Leivategija, Saare maasekretär; Kaido Vahter, politsei- ja piirivalveameti Lääne prefektuuri Kuressaare politseijaoskonna juht; Margus Lindmäe, Lääne-Eesti päästekeskuse päästeosakonna juhataja.

Print Friendly, PDF & Email