Kodune põletusmatus on pigem lubatud (1)

Kolmapäeval surnud rahvaravitseja Vigala Sassi (Aleksander Heintalu) põrm põletati lahkunu soovil keskööl tema kodutalu õuel süüdatud tuleriidal. Kodune põletusmatus tõstatas küsimuse, kas selline tegevus on ikka seadusega kooskõlas. Selgus, et pigem siiski on.

“Mainitud sündmuse osas menetlust alustatud ei ole,” kinnitas politsei pressiesindaja Heiko Leesment, viidates kehtivale kalmistuseadusele.

Nimetatud seaduse paragrahvi 10, mis käsitleb surnukeha tuhastamist, lõige üks ütleb, et tuhastamine peab toimuma väärikalt, võimaluse korral surnu usulist ja kultuurilist kuuluvust arvestades. “Arvestama peab, et see oli lahkunu teadlik soov ja tahe,” ütles Leesment.

Print Friendly, PDF & Email