MES hakkab Sõrves omandatud kinnistutel kariloomi pidama (4)

Veidi enne jaanipäeva ostis maaelu edendamise sihtasutus (MES) Saare maavalitsuse korraldatud enampakkumisel 150 euro eest kaks Sõrves asuvat kurjategijalt konfiskeeritud kinnistut ja kavatseb neid edaspidi sihtotstarbeliselt kasutada.

“Kuna need kinnistud asuvad Natura aladel, siis polegi neil midagi enamat võimalik ette võtta,” ütles MES-i juhatuse esimees Raul Rosenberg. “Kavatseme neid kasutada sihtotstarbeliselt, see tähendab, et hakkame sealset looduslikku karjamaad kasutama karjatamiseks ning vastavalt vajadusele tegema seal looduslike koosluste taastamis- ja niitmistöid.”

Selle aasta juunis müüs Saare maavalitsus majanduskurjategijalt ära võetud 11,76-hektarist Horisondi kinnistut ja 52,54-hektarist kinnistut Sääre külas kordusenampakkumisel. Kuna varasemad enampakkumised olid nurjunud, siis seekord kinnistutele alghinda ei määratud.

Selle põhjuseks oli, et mõlemad kinnistud olid koormatud ühishüpoteegiga (kokku ligi 160 000 eurot) MES-i kasuks. Sisuliselt tähendanuks see seda, et kui keegi oleks kinnistud ostnud, sundinuks MES teda neid tõenäoliselt kohe müüma, et oma raha kätte saada.

Juunikuisel korduspakkumisel esitaski ainsa pakkumuse MES, pakkudes Horisondi kinnistu eest 50 ja Linnumaa eest 100 eurot. “Tegelikult on need meie pandid, mis me ära ostsime,” selgitas Raul Rosenberg. “Varasemad müügikatsed näitasid, et hüpoteegiga poleks neid maid niikuinii keegi ostnud. Seepärast otsustasimegi, et ostame need ise ära ja hakkame sihtotstarbeliselt kasutama.”

Mõlemad maatükid kuulusid enne konfiskeerimist Mihkel-Kaspar Kuusemetsale, keda Harju maakohus karistas 2009. aastal mitmest firmast üle 6,25 miljoni krooni omastamise eest tingimisi vangistusega ning konfiskeeris talt tekitatud kahjude katteks vara.

Print Friendly, PDF & Email