LUGEJA KÜSIB: Seoses seakatku nakatunud sigade tapmisega (3)

Seoses seakatku nakatunud sigade tapmisega pidime talitajatega töösuhte üles ütlema. Kas tegu on koondamisega ning kas sellisel juhul peab järgima ka etteteatamise tähtaegu ja maksma koondamishüvitist või võib toetuda asjaolule, et tegemist oli vääramatu jõuga ning tööandjal rahalisi kohustusi ei teki?

Vastab tööinspektsiooni teabe peaspetsialist Liisa Prööm:
Kirjeldatud olukorras saab talitajate töö otsa ja seega on töölepingu seaduse § 89 lõike 1 mõistes tegemist koondamisolukorraga.

Seaduse kohaselt võib töölepingu erakorraliselt üles öelda, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul.

Etteteatamise tähtaeg sõltub sellest, kui pikalt on töötaja töösuhe tööandja juures kestnud (TLS § 97 lg 2). Antud olukorras on põhjendatav tähtaja järgimata jätmine, kuid seejuures peab tööandja siiski hüvitama vähem etteteatatud aja TLS-i § 100 lõike 5 alusel. Vääramatu jõu asjaoluga seoses seadus selles osas erisust ette ei näe.

Lisaks eeltoodule on koondamise korral tööandjal kohustus maksta tähtajatu töölepingu alusel töötanud töötajale ka koondamishüvitist ühe kuu keskmise töötasu ulatuses TLS-i § 100 lõike 1 alusel.

Siiski võib vääramatu jõu asjaolu vähendada tööandja makstava hüvitise suurust tähtajalise töölepingu erakorralise ülesütlemise korral. TLS-i § 100 lõike 3 kohaselt maksab tööandja tähtajalise töölepingu alusel töötanud töötaja koondamisel töötajale hüvitist ulatuses, mis vastab töötasule, mida töötajal oleks olnud õigus saada lepingu tähtaja saabumiseni. Kuid samas täpsustab seadus, et hüvitist ei maksta, kui tööleping öeldakse üles vääramatu jõu tõttu.

Aafrika seakatku saab võlaõigusseaduse mõistes vaadelda vääramatu jõu asjaoluna.

Print Friendly, PDF & Email