Orissaare laenab gümnaasiumi remondiks veel 300 000 eurot (5)

Et Orissaare gümnaasiumi nüüd juba 1,9 miljonit eurot maksvad rekonstrueerimistööd lõpule viia, kuulutas vald möödunud nädalal välja täiendava laenuhanke 300 000 euro peale.

Orissaare vallavanem Vello Runthal ütles, et kavandatust kallimaks läks koolimaja rekonstrueerimise teine ehitushange, st uue hoone rajamine. “Algselt planeeritud ehituslik hind kallines erinevatel põhjustel,” selgitas ta.

Vallavanema sõnul selgus rekonstrueerimistööde kallinemine tänavu kevadel. “Toona seisime kahe variandi ees: kas jätta kooli uus hoone üldse ehitamata või ehitada see valmis vaid osaliselt, kas siis muusikakooli või üldhariduskooli osa,” tõdes ta.

Pärast küsimuse arutelu volikogu komisjonides ja ekspertidega konsulteerimist langetasid Orissaare vallavõimud otsuse, et kool tuleb kõigest hoolimata lõplikult valmis ehitada. “Korras koolihoone tagab ju ka selle, et valla mitmed teised asutused saavad normaalselt tegutsema hakata,” jätkas Runthal.

Tegelikult on see juba teine kord, kui Orissaare valla juhtidel tuleb koolihoone rekonstrueerimise lõpphinda korrigeerida. Kui 2009. aastal hakati rekonstrueerimist kavandama, oldi seisukohal, et tööde kogumaksumus on vaid miljon eurot. “Just selle summa alusel tegi vald ka taotluse 862 000 euro suuruse toetuse saamiseks KOIT-kavast,” meenutas vallavanem. “Valla omaosaluse suurus oleks tookordse kava kohaselt olnud umbes 15 protsenti ehitustööde maksumusest.”

Järgnevatel aastatel tehtud arvutused ja tööde eelprojektid näitasid aga, et ehitustööde kogumaksumus võib ületada 1,5 miljoni euro piiri. Et seda rahastada, võttis Orissaare vald 2015. aasta esimesel poolel 700 000 eurot laenu, millest suurem osa läks koolimaja peale ja ülejäänud osa Muhu hooldekodu rajamiseks võetud laenu refinantseerimiseks.

Kevadel läbiviidud teine ehitushange näitas aga, et koolimaja ja muusikakooli rekonstrueerimise lõplik maksumus on hoopiski 1,9 miljonit eurot. Juulis taotles vald projekti kallinemise tõttu riigilt täiendavalt 400 000 eurot. Riigihalduse minister Arto Aas vastas toona, et raha ei ole. Nüüd peabki vald puuduvad 400 000 eurot ise leidma.

“Otsustasime, et 100 000 eurot leiame oma eelarvelistest vahenditest, sest tulude laekumine on praegu mullusega võrreldes suures plussis, ja umbes 300 000 eurot laename,” kirjeldas Vello Runthal tekkinud olukorda.

Omavalitsuste võlakohustus ei tohi ületada 60% aastaeelarve mahust. Küsimusele, kas Orissaare vald võib täiendava laenamisega selle piirmäära ületada, vastas Vello Runthal kõhklevalt. “Eks see laenukoormus hakka tõepoolest juba sinnakanti kiskuma,” nentis ta. “Aasta lõpuks võime me üle lubatud piiri minna ja jõuda näiteks 61 protsendi peale. Kõik selgub aga 31. detsembril, kui selle aasta numbrid on kokku löödud.”

Kui uue aasta alguses selgub, et Orissaare valla laenukoormus on lubatud piirmäära ületanud, siis tuleb see oht vallavanema sõnul järgmisel rahandusaastal kindlasti kõrvaldada. “Arvan, et kui meie võlakohustused ületavad lubatud piirmäära näiteks ühe protsendi võrra, siis ei ole selle elimineerimine valla jaoks suur probleem,” ütles Runthal. “Püüame kulusid kokku hoida ega vii ellu kõiki neid asju, mida oleme kavandanud.”

Print Friendly, PDF & Email