Järvemuusika kontsert Kaalis ohustab kraatri rekonstrueerimistöid (3)

Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) Saarte piirkonna juhataja Aili Küttim saatis keskkonnaametile kirja, milles juhtis tähelepanu, et 22. augustil Kaalis toimuv järvemuusika kontsert ohustab Kaali peakraatri ümbruses tehtavaid rekonstrueerimistöid, mis kestavad 23. aprillist 1. novembrini. Töid teeb OÜ Mert.

“Kaali peakraatri ümber toimuvad praegu ERF-i rahastusel läbiviidavad rekonstrueerimistööd ja ehitustööde alustamise teatis on RMK poolt keskkonnaametile edastatud e-kirjaga 29.04.2015,” meenutab Küttim oma kirjas keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni juhatajale Kaja Lotmanile.

“Rahvarohke ürituse korraldamine rekonstrueerimistööde ajal Kaali peakraatri kui rekonstrueeritava objekti ümbruses võib mõjutada valmiva objekti garantiitingimusi,” leiab Küttim. “Kuna keskkonnaamet on andnud ürituse korraldajale ürituse korraldamiseks nõusoleku, palume nõusoleku andjal võtta tarvitusele abinõud, et oleks tagatud poolelioleva külastuskorraldusliku taristu ürituse-eelne seisund ka ürituse toimumise järel,” märgib ta. “Käesolevaga teatame, et kuna RMK-d ei ole ürituse toimumisest õigeaegselt teavitatud ning sellest tulenevalt ei ole RMK saanud läbi viia vajalikke õiguslikke toiminguid, ei võta RMK enda kanda järvemuusika kontserdi käigus tekkida võivaid võimalikke kahjustusi looduskeskkonnale ja pooleliolevale objektile,” rõhutab Küttim.

Kaja Lotman selgitas, et luba küsiti neilt maikuus ja siis ei olnud neile veel teada, et RMK oma töödega niikaugele jõuab. “Istume kokku ja arutame asja. Kõik sõltub ikkagi müüdavate piletite arvust. Liialt suur müüdud piletite arv tekitab kahtlusi, et kahjustused on vältimatud. Meie teeme enda poolt kõik, et kontserdikülastajad ei peaks pettuma. Kuid kompromiss peab olema mõistlikel tingimustel,” arvas Lotman.

Kontserdi korraldaja Alver Sagur kinnitas, et kontsert ära ei jää ja toimub iga ilmaga, sadagu taevast alla või pussnuge.

“Ehitajaga on läbi räägitud ja ehitusjärelevalvega kokku lepitud. Valla nõusolek on olemas,” ütles ta. See, et ametnikud omavahel kirju vahetavad, on Saguri jaoks asjade loomulik käik.
“Loodav taristu peaks kontserdi ajaks valmis olema. Kui midagi siiski juhtub, siis mina vastutan,” lubas ettevõtja, kelle sõnul on süüdlaste otsimine tänamatu tegevus ja tema vastutust võtta ei karda.

Print Friendly, PDF & Email