Sui köib ikka edasi (1)

Sie augustikuuga pihta akan kena sui lähäb ikka edasi. Ja juu siis nüid suab kõik pidud kua läbi rallitud, kui siiamuani põle vihma iest tahetud easte köia mitte. Laupa õhta olli Lõunarandas küll ju kesküösegid viel puru läpatis. Andis vahelduseks mõne piisa vihmagid, aga sie kadus ää kut kerisse piale.

Köimist ja kolamist piaks sii ju jäguma. Paljast üks pidu ja kontsert oo teise otsas.

Igasepuole ep jõvagid, kõege parama tahtmise juures kua.

Täna, siis neljabe õhta kellu viiest, oo Liiva suures kirkus ETV tütarlastekuori kontsert. Sie oo pühendat Veljo Tormise kahessakümne viiendale sünnipäävale. Pileti innad oo kahessa eurut ja koolilastel ja pensiunääridel viis eurut. Nie massakad, kis viel kuolis ep köi, laskasse muedu sisse.

Laupa, viieteistmendal oo Aljaval Küünikontsert. Laulma tuleb seevuasta Dagö. Kontsert akkab pihta kellu ühessast ja väravad tihasse lahti tund aega varatsemini. Pileti ind oo kolmteisn eurut ja kuni kümnevuastased lapsed suavad tuimuedu. Nie, kis enne kontserti kodu põlast ep jõva võtta, neh suine aeg oo ju tulisema kiire, sie oo tiada, siis nie aagu ennasimi varatsemini kohale, sest Meelis Meedla pakub rillitud liha kua.

Läbi Muhu suare joosmine oo sievuasta laanis ää pidada kahekümne teesel augustikuu pääval. Aga et ma sest juba nüid riagi, sie oo sellepärast, et omasid nimesid suab juba kirja panna piale sõnna. Ikka sial turismiinfupunktis ja valla kodulehe pial muedugid kua.

Ja neid suri valla ruamatumi küsitse vallamajast viimsel aal kole palju. Maa siis nüid korruta muhu kieles kua üle, selle mis Muhulase lehtes oo kirjakieles juba puaril korral ilmun. Seda ruamatut ep sua paljast sedaviisi, et ma elista vallamajase ja küsi. Raha tuleb valla kontu piale ää kanda, siis lähäb alles nimi kirja. Augustikuu lõpuni suab neid viel seitsmeteistme euru iest ja septembrikuus oo juba kakskümmend eurut. Nõnna et olge aga nobed! Ruamatumi tihasse just täpsest niipalju, kui neid oo ää ostet. Ja teist korda seda ruamatut änam ep rükita. Neh, ega vald ep sua änam teist korda kahekümne viie vuastaseks kua mitte.

Vallamajast Heiske kääst suab kontu numbri kua tiada. Küsida võib julgeste. Aga nie, kis oo uurin ja põle raha ää maksn, olge ikka kua nobed nüid!

Vat sõuksed luod ja laulud ollid sedakorda. Olge siis ikka munuksed!

Irena Tarvis

Print Friendly, PDF & Email