LUGEJA KIRI: Vilsandi-Vaika kaitsealal tuleb juubel

14. augustil täitub 105 aastat Vilsandi rahvuspargi vanima osa, Vilsandi-Vaika linnukaitseala moodustamisest.

Üle 20 aasta tagasi moodustati kunagisest esimesest linnuriigist väljakasvanud Vilsandi riikliku looduskaitseala põhjal aga nüüdne Vilsandi rahvuspark.

Eesti rahvusparkidest kõige merelisemas – Vilsandi rahvuspargis – on väljapaistvaimad väärtused rikkalik merelinnustik, suurimad hallhülgelesilad Eestis, huvitav merepõhja fauna. Siin on kohatud 247 linnuliiki, kellest pesitseb 114. Soontaimeliike on 520, samblikke ja samblaid ligi 500 liiki, kalu ligi 80 liiki. Haruldustest võib siin vaadelda talvituvaid kirjuhahku, kevadel kontserte andvaid kõresid, suvel õiteilu pakkuvaid orhideesid ja teisi harva esinevaid loomi-taimi. Erinevaid looduslikke elupaiku on siin koguni 36. Suur elurikkus pakub loodushuvilistele eriti palju avastamisrõõme.

Rahvusparkide valitseja on keskkonnaamet, kes koostab kaitsekorralduskavad ja looduskasutuse reeglid. Keskkonnainspektsioonil on kontrolliv funktsioon, Riigimetsa majandamise keskus (RMK) korraldab aga alates 2009. aastast külastustegevust ja loodusõpet.

RMK Vilsandi rahvuspargi teabepunktist Loonal saab iga huviline aastaringselt igakülgset teavet kohaliku looduse ja kultuuri kohta. Samuti Saare- ja Hiiumaal ning kogu Eestis RMK hoole all olevate rahvusparkide, kaitsealade ja riigimetsa rajatud RMK puhkealade mitmekesistest puhkamisvõimalustest. Külastuse korraldus toetub ka koostööle kohaliku kogukonnaga.

Vilsandi rahvusparki külastab aastas 8000–10 000 loodushuvilist, kelle hulgas on lisaks eestimaalastele paljudest rahvustest ja erinevate elamusootustega loodus- ja kultuurihuvilisi.

Suvi on kõigis rahvusparkides kõige külalisterohkem aeg, kuid loodus ja pärandkultuur pakuvad ka kõigil teistel aastaaegadel palju avastamisrõõmu. Vaadake vaid huvi korral veebilehte www.loodusegakoos.ee.

Ilusate kohtumisteni rahvusparkide loodusega nii Saaremaal kui ka mandril, nii noortel kui ka vanematel kaitsealadel!

Kadri Kullapere,
RMK teabespetsialist

Print Friendly, PDF & Email