Laste ranitsatoetus ulatub 35 eurost 160 euroni (14)

Ranitsatoetus_2015Valdades makstavad koolitoetused erinevad omavalitsuste kaupa päris palju.

Ruhnu vallavanema Jaan Urveti sõnul toetavad nad kõiki uusi koolilapsi 35 euroga. “See toetuse jagamine on harukordne asi. Meil väga palju uusi õpilasi siin ei ole. Sellel aastal läheb meil esimesse klassi ainult üks laps,” rääkis ta.

Laimjalas kooliteed alustavad lapsed saavad ranitsatoetust 60 eurot. Toetust makstakse kõigile lastele, kes on Laimjala elanikud.

Leisi ja Pihtla valla uued koolilapsed saavad koolitee alustamiseks 65 eurot toetust. Avaldustega ei hakata jändama, vaid otsitakse üles lapsed, kes on valla elanikud. Leisi vallas toetatakse neid lapsi, kes hakkavad õppima Leisi keskkoolis ja seetõttu käib seal toetuste jagamine kooli direktori käskkirja alusel.

Torgu koolijütse toetatakse 100 euroga. “Toetust saavad kõik Torgu lapsed. Ranitsatoetuse andmine ei sõltu absoluutselt sellest, milline on perekonna sissetulek,” kinnitas sotsiaalnõunik Juta Sepp.

Pöide vallas on ranitsatoetus aga kasvanud. Kui eelmisel aastal said uued koolijütsid 100 eurot toetust, siis tänavu toetab vald kõiki 1. klassis alustajaid 120 euroga. Samasuure summaga toetavad uusi õpilasi ka Muhu ja Orissaare vald.

Salme vallas on ranitsatoetus 130 eurot. “Meil käib toetuste jagamine avalduste alusel. Selleks, et inimesed avaldust esitamata ei unustaks, tuletame neile seda meelde,” seletas vallasekretär Eve Kiil. Salme lastele makstakse toetust ka siis, kui lapsed lähevad mujale kooli. “Me oleme väike vald ja Kuressaarele väga lähedal. Seega ei ole ime, kui laps hakkab linnas koolis käima. Meie jaoks ei ole oluline, kus laps õpib, meie valla lapseks jääb ta ikkagi,” ütles Kiil.

Kohalikke lapsi toetavad 130 euroga ka Valjala ja Mustjala vald.

Kuressaare linn annab oma koolilastele toetust 150 eurot. Toetuse saamiseks tuleb esitada vastav avaldus. “Selleks, et toetust saada, peavad laps ise ja avaldust esitav lapsevanem olema Kuressaare elanike registris,” rõhutas haridusnõunik Õilme Salumäe. Avaldusi saab esitada 15. septembrini.

150 euroga toetatakse ka Kihelkonna koolijütse. Vallavanem Raimu Aardami (fotol) sõnul hoiab vald oma noori väga ja hoolib nendest. “Proovime oma lapsi igati toetada,” kinnitas ta.
Kõige suuremat toetust saavad Lääne-Saare valla lapsed. Seoses Kaarma, Kärla ja Lümanda valla ühendamisega tegi Kaarma ja Lümanda ranitsatoetus suure hüppe. Eelmisel aastal oli ranitsatoetus Kärla vallas 160 eurot, Kaarma vallas 130 eurot ja Lümanda vallas 64 eurot. Tänavu on Lääne-Saare valla laste ranitsatoetus 160 eurot.

Toetust jagatakse Lääne-Saare vallas avalduste alusel, mida saab esitada 5. septembrini.

Print Friendly, PDF & Email