Bussifirmadelt päritakse aru (2)

22. juulil toimus Saare maakonnas politsei- ja piirivalveameti, tööinspektsiooni ja maanteeameti ühisreid, kontrollimaks ühissõidukeid. Reidi käigus avastati puudusi ka AS-ile GoBus kuuluvatel Saare maakonda teenindavatel ühissõidukitel ja kaks bussi saadeti erakorralisele ülevaatusele. Saare maavanem Kaido Kaasik meenutas GoBusile saadetud järelepärimises, et vastavalt liiniveolepingule peab vedaja tagama kasutatavate busside vastavuse Eesti vabariigis sõidukitele kehtestatud nõuetele. Samuti peab vedaja kinni pidama töö- ja puhkeaja reeglitest.

“Saare maavalitsus lepingupartnerina soovib selgitusi, millest on tingitud esinenud töö- ja puhkeaja rikkumised. Samuti soovime selgitusi selle kohta, kuidas toimub firmas ühissõidukite igapäevane tehniline kontroll ning miks teenindasid liine Eesti vabariigis kehtestatud tehnoseisundile mittevastavad ühissõidukid,” küsib maavanem oma järelepärimises.

Samasisulise järelepärimise sai ka teine lepingupartner Atko Liinid OÜ. Selle firma kolm bussi sai sõidukeelu ja neli suunati erakorralisele tehnoülevaatusele.

Print Friendly, PDF & Email