Saarel on alla 500 töötu (2)

Juunis registreeritud töötute arv vähenes. Kuu lõpus oli üle Eesti töötuna arvel 25 935 inimest ehk 4,1% 16-aastastest kuni pensionieani.

Saare maakonnas oli samal ajal töötuna arvel kokku 478 inimest, neist 201 olid Kuressaare elanikud ning 277 elas maapiirkonnas. Kuu varem oli töötuid maakonnas 556, sh Kuressaares 228.

Valdadest on kõige tööturohkem Lääne-Saare vald, kus registreeritud töötuid oli juuni lõpuks 105. Igal pool mujal oli tööta inimesi tunduvalt vähem, jäädes igal pool alla 30. Leisi vallas oli töötuna arvel 26 ning Muhu, Orissaare ja Pihtla vallas võrdselt 21.

Valjalas oli samal ajal registreeritud töötuid 20, Salme vallas 16 ning Kihelkonnal ja Laimjala vallas 13. Pöide töötuna registreeritute hulk oli 10, Mustjalas 7 ning Torgus ja Ruhnus võrdselt 2.

Print Friendly, PDF & Email