Saare maakonnas algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt

Augusti alguses käivitus Saare maakonnas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt. Riigipoolse panusena läheb maakonna-siseselt jagamisele 122 000 eurot, millele lisandub veel omavalitsuse ja taotleja omaosalus.

Sel aastal võetakse hajaasustuse programmi taotlusi vastu maakonna 12 omavalitsuses. Maavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonna nõuniku Anne Jakunini sõnul on sellest protsessist välja jäänud vaid Kuressaare linn ja Torgu vald. “Kuressaare ei saa programmis osaleda, kuna on linn, ja Torgu vald ei avaldanud tänavu soovi osaleda,” ütles Jakunin.

“Süsteem on aga selline, et riik tagab EAS-i vahendusel ühe kolmandiku taotluse rahuldamisest, teise kolmandiku eraldab vald oma eelarvest ja viimane kolmandik on taotleja omaosalus,” selgitas maavalitsuse nõunik.

Tänavu on hajaasustuse programmis osalemise tingimusi mõnevõrra leevendatud. Kui läinud aastal näiteks nõuti, et taotleja peres peab elama kuni 18-aastane alaealine või puudega isik, siis tänavu sellist nõuet ei ole. Piisab vaid sellest, kui inimene elab alaliselt majapidamises, mille jaoks on ta taotluse esitanud.

“Kuna osalemise tingimusi on leevendatud, siis võib oletada, et tänavu tuleb valdadest taotlusi palju enam kui mullu ja et meil pole võimalik kõiki soove rahuldada,” tõdes Anne Jakunin. “Teiste maakondade kogemus on juba näidanud, et tavaliselt küsitakse taotlustele mõeldud summast mitmeid kordi rohkem.”

Tänavu on hajaasustuse programmi riigipoolne summa Saare maakonnas 122 000 eurot. Kui lisada sellele sama suur omavalitsuste osalus, siis läheb sel aastal jagamisele 244 000 eurot.
Mullu oli riigipoolne osalus vaid 95 480 eurot. Läinud aastal laekus hajaasustuse programmile Saare- ja Muhumaalt üle 90 taotluse, neist rahuldati 68. See tähendab, et üks taotleja sai mullu riigilt ja omavalitsuselt keskmiselt 2808 eurot.

Hajaasustuse programm käivitus juba 2008. aastal ja selle eesmärk on tagada maal elavatele peredele head elutingimused, aidates seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega valdades.
Kui algselt eraldati raha vaid veesüsteemide rajamiseks, siis aja jooksul on programmi täiendatud. Praegu võib taotlusi esitada ka kanalisatsiooni rajamiseks ning juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide (generaatorid, päikesepaneelid jms) väljaehitamiseks.

Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt kestab Saare maakonnas 30. septembrini ja taotlused tuleb esitada kas kirjalikult või digitaalselt elukohajärgsele vallavalitsusele. Ühe majapidamise kohta saab taotleda maksimaalselt 6500 eurot.

Print Friendly, PDF & Email