Kiirabi uus juht jätkab tööd ka brigaadi liikmena (2)

Kiirabi uus juht jätkab tööd ka brigaadi liikmena18. juulist SA Kuressaare Haigla kiirabi juhatajana töötav Lauri Jalak (fotol) jätkab tegutsemist ka kiirabitehnikuna.

“Kiirabitehniku töö on minu kutsumus,” põhjendas Jalak. “Samas annab see ülevaate, kuidas meie kiirabi töötab.”

Jalaku sõnul peab kiirabi juhataja teadma kiirabitehniku tööülesandeid ja kohustusi, nii nagu ka kiirabibrigaadi ülejäänud liikmete puhul.

Jalaku sõnul on ta oma kuue aasta pikkuse kiirabitöö kogemustele (viis aastat töötas Jalak Karell Kiirabis Tallinnas – toim) tuginedes teadlik sellest, miks ja kuidas peavad kiirabibrigaadi liikmed väljakutsel oma tööülesandeid täitma ja kuidas jaotub vastutus brigaadiliikmete vahel. “See kõik on reglementeeritud nii seadusandluse kui ka ametijuhenditega,” märkis Jalak. “Kiirabi juhatajana on minu peamine eesmärk ja ülesanne kiirabilise organisatsiooni juhtimine, planeerimine, kontroll ja analüüs.”

Küsimusele, kas ja milliseid muudatusi peab Jalak Kuressaare kiirabi töös vajalikuks, vastas uus juhataja: “Praegu ei ole küsimus üldse selles, kas ja milliseid muudatusi pean mina vajalikuks. Pigem on küsimus selles, kuidas kohaneda muudatustega, mida kiirabiteenuse osutajatele seab riik läbi oma eriorganisatsioonide, terviseameti.”

Näitena tõi Jalak e-kiirabile ülemineku. “Kiirabikutsete edastamine, informatsioon ja patsiendiinfo ning analüüs on nüüdseks täielikult digitaliseeritud,” selgitas ta. “Informatsioonivahetus, edastamine ja talletamine toimub arvutisüsteemides, aga selle protsessi üleminekufaas ei ole veel täielikult lõppenud. Kuressaare Haigla SA kiirabi töötas eile, töötab täna ja ka homme – see töötab 24/7.”

Aasta Kuressaare haiglas kiirabitehnikuna töötanud Lauri Jalaku sõnul tegid talle ettepaneku kandideerida väljakuulutatud konkursil kiirabijuhatajaks kolleegid kiirabist. “See oli üllatav ettepanek, samas tõsine väljakutse,” kommenteeris Jalak oma kandideerimisotsust.

Jalaku hinnangul on tal oma kollektiivi staažikatelt ja kogenud töötajatelt veel palju õppida. “Seda kavatsen ma ka teha,” kinnitas ta.

Print Friendly, PDF & Email