Eesti piimatootjad tahavad riigilt toetust (2)

Eesti põllumeeste katusorganisatsioonid avaldavad sügavat muret piimaturul juba pikemat aega valitseva keerulise olukorra pärast ning kutsuvad valitsust ja riigikogu üles rakendama riigipoolseid kriisiabimeetmeid piimandussektori ettevõtete olukorra leevendamiseks.

Arvestades Eesti piimaturu terve aasta kestnud madalseisu ja asjaolu, et piima kokkuostuhind on 12 kuu jooksul olnud keskmiselt 6 senti madalam piima tootmiseks tehtavatest kuludest, ulatuvad piimatootmisettevõtete kahjud piima müügist tänaseks ca 42 miljoni euroni.

Ettevõtted on likviidsuse säilitamiseks olnud sunnitud müüma loomi ja muud tootmiseks vajalikku põhivara. Ettevõtete majandusliku seisu stabiliseerimiseks on senisest enam eksporditud noorkarja ja mullikaid, millel on pikaajaline mõju ja mis hakkab ohustama Eesti piimakarjade taastootmist.

Saaremaa põllumeeste liidu juht Tõnu Post (fotol) ütles, et Saaremaa piimatööstuse pakutava hinna juures jääb äraelamiseks kilohinna kohta 5 senti puudu. Septembris tuleb ka esimene trahvimakse, aga muretsema paneb just igapäevane elu. “Kui me igas kuus saame arvestuslikult

26 000 eurot kahju, vot see on see, mis närib,” ütles Saaremaa suurim piimatootja. “4–5 kuud võid ju vastu pidada, aga siis ühel hetkel hakkab jõud otsa saama – arved hakkavad viivituma ja see on valus koht.”

Moraali tõmbab Eesti tootjal alla seegi, et kõik naaberriigid ümberringi aitavad oma põllumehi rahaliselt, ainult Eesti leiab, et põllumeestele pole mingi tuge tarvis ja et niimoodi normaalne majandamine käibki.

Kriisi leevendamiseks peaks valitsus veel lähikuudel siseriiklikest vahenditest maksma piimasektori eritoetust 6,9 miljoni euro ulatuses ehk mahus, mis jäi piimatootjatele välja maksmata EL-i erakorralise kriisiabi kaasfinantseerimisena selle aasta veebruaris. Järgmise aasta riigieelarvest tahavad piimatootjad täiendavaid üleminekutoetusi Euroopa Liidu lubatud mahus ehk 21,5 miljoni euro ulatuses.

Print Friendly, PDF & Email