Rahandusministeeriumi kantsler tutvus maavalitsuse tegemistega (5)

Kuna septembrist lähevad kõik Eesti maavalitsused siseministeeriumi alluvusest rahandusministeeriumi alluvusse, külastas eile Saare maavalitsust rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali.

Maavanem Kaido Kaasik ütles, et tegemist oli tavapärase tutvumisvisiidiga. “Septembrist lähevad ju kõik maavalitsused rahandusministeeriumi valitsemise alla, seepärast külastabki ministeeriumi kantsler praegu kõiki maavalitsusi, et end nende tööde ja tegemistega kurssi viia,” selgitas maavanem. “Eesti on küll pisike riik, paraku on aga piirkondlikud erinevused ja probleemid näiteks Lõuna-Eesti ja Lääne-Eesti saarte vahel küllaltki suured.”

Kaasik lisas, et rahandusministeeriumi kantsler kohtus maavalitsuse ametnikega, omavalitsuste liidu esindajatega ja Saaremaa arenduskeskuse töötajatega. “Tutvustasin kantslerile maakonna hetkeseisu ja arenguplaane, eelarveid ja maavalitsuse koosseisu ning näitasin talle meie hoonet,” rääkis ta.

Kevadel ametisse asunud Taavi Rõivase teise valitsuse koosseisus loodi uus ministri ametikoht – riigihalduse minister, kes töötab rahandusministeeriumi juures. Uue kõrge ametniku üheks töövaldkonnaks on tegelemine omavalitsuste arendamise, regionaalhalduse ja regionaalarengu kavandamisega.

Varem olid need valdkonnad jagatud kahe ministeeriumi, rahandus- ja siseministeeriumi vahel. Viimase alluvusse kuulusid ka maavalitsused. Kuna aga praegu võimuloleva valitsuse üheks programmeesmärgiks on dubleerivate tegevuste ja valitsussektori töökohtade arvu vähendamine, siis otsustatigi kõik omavalitsuste ja piirkondliku arenguga seotud ülesanded tuua ühe ministri pädevusse.

Selle ümberkorraldusega seoses lähevad ka maavalitsused septembrist rahandusministeeriumi alluvusse. Ka tulevikus hakkab maavanemaid ametisse määrama vabariigi valitsus, kuid ta teeb seda riigihalduse ministri ettepanekul.

Print Friendly, PDF & Email