Keskkonnaamet annab loa lasta Saaremaal kaks hunti (8)

Saaremaal on lammaste murdmine huntide poolt läinud nii intensiivseks, et Keskkonnaamet otsustas välja anda loa kahe looma küttimiseks väljaspool hundi jahihooaega.

Keskkonnaameti teatel on hunt Euroopa Liidus kaitsealune liik ja iga liikmesriik peab tagama hundi hea käekäigu looduses.

Hundijahi hooaeg on talvel, kuid viimaste aastate lumevaesed talved on jahi teinud keeruliseks ning huntide arvukus Saaremaal on kasvanud sotsiaalse taluvuse piirini. Väljaspool jahihooaega küttimine on lubatud jahiseaduse alusel vaid väga erilistes olukordades, et vältida uluki tekitatud kahju suurenemist.

Saaremaal on murtud sel aastal 61 ja vigastatud 14 lammast. Murdmiste piirkondades ja rajakaamerates on nähtud liikumas hunte ja murdmispaikades on tuvastatud hundijälgi.

Saaremaa on oluline lambakasvatuse piirkond, lammaste abil hooldatakse ka poollooduslikke kooslusi, mille heas korras hoidmine tagab paljude erinevate liikide säilimise. Hundirünnakud on lambakasvatajatele tekitanud olulist kahju.

Vaatamata sellele, et maaomanikud on kahjude vältimiseks rakendanud ennetusabinõusid (karjakoerad, lipuliinid), on ründed kohati siiski jätkunud. Suuremad kahjupiirkonnad ja kõrge huntide arvukusega piirkonnad asuvad Lümanda, Üru, Kihelkonna, Kärla, Kuumi, Mustjala, Eikla, Aste, Võhma, Metsküla, Leisi, Karja, Pärsama ja Orissaare jahipiirkondades.

Keskkonnaamet on teinud otsuse, et Saaremaa osades piirkondades tuleb edaspidiste kahjustuste vähendamiseks võimaldada esialgu kahe hundi laskmine väljaspool jahiaega. Nuhtlusisendite küttimise võimalus antaks eespool nimetatud jahipiirkondade jahimeestele. Keskkonnaamet jälgib olukorda ja hindab otsuse mõju, teatas Kaja Lotman, keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni juhataja.

Print Friendly, PDF & Email