Eksporti juhivad laevad ja kala (1)

MERI KUTSUB: Kalapüügiühistu tegevjuht ja hobikalur Mart Undrest räägib Nasval kuivavate võrkude juures seistes, et suured tegijad toovad valdava osa toorainest sisse ja peaaegu kõik läheb pärast väärindamist jälle edasi.  Foto: Tõnu Veldre

MERI KUTSUB: Kalapüügiühistu tegevjuht ja hobikalur Mart Undrest räägib Nasval kuivavate võrkude juures seistes, et suured tegijad toovad valdava osa toorainest sisse ja peaaegu kõik läheb pärast väärindamist jälle edasi.
Foto: Tõnu Veldre

Saare maakond on ainus, kus suurimate eksporditavate kaubagruppide eesotsas olid 2014. aastal laevad ja paadid ning kalad.

Sel nädalal ilmunud “Eesti statistika aastaraamat 2015” andmetel on Saaremaa peamised ekspordiartiklid laevad ja paadid (24,3 miljonit eurot), kalatooted (23,5 miljonit eurot) ja elektrilised seadmed (22,7 miljonit eurot).

Kokku oli eelmisel aastal Saaremaa ekspordi maht 151 miljonit eurot, mis moodustas Eesti ekspordist (12,1 miljardit eurot) veidi üle ühe protsendi. Ekspordi mahult olid Saaremaast eespool Harju-, Ida-Viru-, Lääne-Viru-, Pärnu-, Rapla-, Tartu- ja Viljandimaa. Üle Eesti viidi enim välja elektrimasinaid ja -seadmeid. Kokku moodustas nimetatud kaubagrupp 22% Eesti koguekspordist.

Eksport on igati vastavuses impordiga. Nimelt toodi Saaremaale enim kalu, elektrilisi seadmeid ja plasti ning plasttooteid. Kokku imporditi siia tooteid 87 miljoni euro eest. Riigi impordi suuruseks oli jooksevhindades 13,7 miljardit eurot. Seega Eestis ületas import eksporti, kuid Saare maakonnas oli vastupidi.

Aastaraamatus märgitud kaubagruppi “Laevad, paadid ja ujuvkonstruktsioonid” eksporditi eelmisel aastal 60,5 miljoni euro eest. Niisiis moodustas Saaremaa laevatööstuse eksport terve riigi omast lausa kaks viiendikku. Kaubagrupi “Kalad ja vähid, limused ja muud veeselgrootud” ekspordi suuruseks oli riigis 156,5 miljonit eurot. Saaremaa osakaal selles on umbes viisteist protsenti. Elektriseadmete ekspordist (2641,4 miljonit eurot) moodustas Saaremaa osakaal aga alla ühe protsendi.

Laevade ja paatide ehituses on siinsed suurimad tegijad näiteks AS Luksusjaht, AS Saare Paat ja AS Baltic Workboats. Elektroonikakomponentide tootjad Saaremaal on näiteks Ouman ja Ionix Systems, kalatööstuses võib aga esile tõsta OÜ Vettelit ja AS Läätsa Kalatööstus.

Eesti kalapüügiühistu tegevdirektor Mart Undresti sõnul on mõneti üllatav, et kalade ekspordil on nii suur osa Saaremaal. Samas märkis ta, et suured tegijad toovad valdava osa toorainest sisse, mistõttu kohaliku kala müüginumbrite kohta need arvud suurt midagi ei räägi.

“See, et nad siia toovad ja siis siit ära viivad, tähendab, et toodang, mida nad väärindavad, peab olema piisavalt kallis,” selgitas Undrest.

Ta viitas asjaolule, et transpordikulud on Saaremaal tootes suuremad kui näiteks Põhja-Eestis, kus põhilised kaubasadamad on lähemal. Samas märkis ta, et umbes 99% kaladest, mis siin püütakse, läheb samuti ekspordiks.


 

Saarlaste eksport

Riikide hulk, kuhu siinsed tooted liiguvad, on kirju. Näiteks AS Läätsa Kalatööstuse, mille kogukäibest moodustab eksport 95%, kaup jõuab julgelt enam kui kümnesse riiki, peaasjalikult Euroopas.

Kõikide kaubagruppide peale kokku eksporditi üle riigi enim Rootsi (2174,9 miljonit eurot), Soome, Lätti, Venemaale, Leedusse, Saksamaale ja Norrasse.

Print Friendly, PDF & Email