Vallavanem tunnustas Paatsa külaseltsi (2)

Laupäeval Paatsa maalinnal toimunud küla esmamainimise 450. aastapäevale pühendatud ajaloopäeval rääkis küla ajaloost Mustjala vallavanem Kalle Kolter.

Tänukirja ja kingitust külaseltsi Rauamäed juhatuse liikmeile Leili Rannale ja Kunnar Lüllele üle andes toonitas vallajuht, et Tuiu-Paatsa külaseltsi liikmed on osalenud nii valla ühisettevõtmistes kui ka oma külas ning piirkonnas elu edendamisel.

Euroopa Liidust vahendite saamiseks on vallavanem kirjutanud suuremahulise projekti Paatsa maalinnale atraktsioonide paigaldamiseks, tee, lava ja treppide tegemiseks.

Märkimaks küla elujõudu ja jätkusuutlikkust, istutasid seltsi juhatuse liikmed Kunnar Lüll, Leili Rand ja Paatsa mõisa ostnud Ain Rahu ning Ida-Virumaalt Saaremaale elama tulnud Madis Heinsalu külaplatsile noore tamme.

Mustjala valla aukodanik, Tuiu külast pärit Valve Lõhmus, kelle vanavanemad Paatsast, pajatas põnevaid lugusid enne- ja pärastsõjaaegsest külaelust. Koolitüdrukuna Tuiu Rauasaatme mägedes arheoloogilistel kaevamistel osalenud Leili Rand meenutas aega, millal külaelanikud puutusid tihedalt kokku punaväelastest raudtee-ehitajatega.

Päevakohase etteastega esinesid Mustjala põhikooli folkloorirühma Sõluk lauljad õpetaja Helje Raaperi juhendamisel.

Print Friendly, PDF & Email